Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 15 tys. złotych.
Celem programu jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców wytypowano nowości wydawnicze, które wzbogacą ofertę biblioteki szkolnej.
Zachęcamy do sięgania po książki tych co lubią czytać oraz tych, którzy odkrywają w sobie tę pasję.

Nauczyciel bibliotekarz
Izabela Pietrzak