Dnia 11 grudnia 2015 roku odbył się szkolny konkurs ABC wiedzy o książce i bibliotece dla klas starszych.

Celem konkursu było kształtowanie literackich i czytelniczych zainteresowań młodzieży, popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach oraz uświadomienie uczniom roli książki i informacji w życiu człowieka.

Każda klasa wyznaczyła dwie osoby, które reprezentowały klasę.
Dwuosobowe drużyny odpowiadały pisemnie na pytania w formie testu dotyczące wiedzy o książkach i bibliotece.

Maksymalnie można było uzyskać 25 punktów.

Wyniki Konkursu:

Klasa IV a – 23 p.

Klasa V a - 21 p.

Klasa V b – 20 p.

Klasa VI a – 20 p.

Klasa VI c – 20 p.

Klasa VI b – 19 p.

Klasa IV b – 13 p.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy.

 

Nauczyciel bibliotekarz
Izabela Pietrzak