W naszej bibliotece szkolnej, co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych w tym roku odbyła się ona w listopadzie.

Dzieci zapoznały  się z zasadami obowiązującymi w bibliotece. Dowiedziały  się, w jaki sposób mogą wypożyczać książki. Zajęcia wprowadzające małych czytelników w świat książek obejmują zagadki o bohaterach książek oraz wierszyki na temat zasad poszanowania książek.

Następnie młodzi czytelnicy klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali  „Dyplom pasowania na czytelnika”. 

Dzieci opieką nauczyciela bibliotekarza mogli samodzielnie wypożyczyć wybraną przez nie książkę.
Od tej pory stali się aktywnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.

Jako pamiątkę swojego pobytu dzieci otrzymały pamiątkowa gazetkę.

 

Nauczyciel bibliotekarz
Izabela Pietrzak