Oddział przedszkolny

Ramowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego 0a
w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciel – Elżbieta Gorczyńska  sala 36

(obowiązuje od 01.09.2016)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:00

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Rytmika (8:00 – 8:30)

Religia (8:00-8:30)

 

Język angielski (12:00-12:30)

Etyka (13:30-14:00)

 

 

 

 

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:30

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Religia (11:00 -11:30)

Język angielski (10:00-10:30)

 

Rytmika (11:30-12:00)

 

 

Etyka (13:30-14:00)

 

 

 

Ramowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego 0b
w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciel – Ciunowicz Kamila           sala 37

(obowiązuje od 01.09.2016r.)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:30

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Religia (8:00-8:30)

Język angielski (11:45-12:15)

Język angielski (13:00-13:30)

Rytmika (8:30-9:00)

Etyka (13:30-14:00)

 

 

 

 

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Zajęcia od 8:00 do13:30

Zajęcia od 8:00 do 13:00

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

Rytmika (11:00 – 11:30)

 

 

Religia (11:30 – 12:00)

 

 

Etyka (13:30-14:00)

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

800–830

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

830–900

Prace porządkowe w sali.

Ćwiczenia poranne.

900–930

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

930–1000

I a) Zajęcie dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1000–1030

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

1030–1130

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

1130–1200

I b) Zajęcie dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1230–1230

Przygotowanie do obiadu. Obiad.

1230-1330

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej, bajkoterapia, praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb
i możliwości dzieci. Zajęcia techniczne, plastyczne.


NASZE WYDARZENIA


Dzień Zdrowego Żywienia


Muzeum Kolejnictwa


Zamek Królewski


Bal Karnawałowy


Wycieczka oddziału 0A i 0B na warszawską Starówkę

W ładny poniedziałkowy poranek (24 października) oddziały przedszkolne 0 A i 0 B wybrały się na warszawską Starówkę w celu doświadczenia wycieczki z przewodnikiem  po sercu Warszawy. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania z panią przewodnik Kamilą Grzybowską-Kisiel, pod Kolumną Zygmunta. Po zwiedzeniu Placu Zamkowego ruszyliśmy wprost do Pałacu Ślubów, zwiedziliśmy Katedrę i poznaliśmy legendę o zaklętym niedźwiedziu. Następny przystanek był na Rynku Starego Miasta, gdzie poznaliśmy legendę o Bazyliszku i podziwialiśmy podczas krótkiej przerwy pomnik Syrenki Warszawskiej. Gołębie nie odstępowały nas na krok, a dzieci chętnie dzieliły się z nimi okruszkami. Po drugim śniadaniu udaliśmy się wprost na Barbakan i mury obronne, przeszliśmy obok starego domu Kata, po czym udaliśmy się do Pomnika Małego Powstańca. Zakończeniem naszej wycieczki było odsłuchanie hejnału z Zamku Królewskiego o godzinie 11:15.

 Wychowawca 0 B
Kamila Ciunowicz


PROJEKT „Jak bum cyk, cyk! Piękna jest nasza Warszawa”

W oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt pt. „Jak bum cyk, cyk! Piękna jest nasza Warszawa”. Celem projektu jest poznanie przez dzieci historii, kultury i tradycji Warszawy.

Mali przedszkolacy podjęli wiele działań związanych z tym wielkim wydarzeniem, m.in.: wykonali szereg prac plastycznych dotyczących Warszawy, w tym makietę Starego Miasta, nauczyli się tańca  „Polka warszawska”, poznają legendy  o Warszawie.

Wychowawca oddziału przedszkolnego,
Elżbieta Gorczyńska


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W SP 110

We wrześniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w naszej szkole przedszkolaki również miały swoje radosne święto, które dostarczyło im wiele wrażeń i atrakcji. Tego dnia, uśmiech i radość nie opuszczały naszych uczniów. Przedszkolaki po raz pierwszy rozegrały wspólny mecz piłki nożnej, pomiędzy grupami 0 A i 0 B. Dzieci brały udział w wesołych zawodach sportowych, a na końcu wszystkie otrzymały odznaki Wzorowego Przedszkolaka.