Programy i projekty realizowane w ramach edukacji zdrowotnej


 

Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca: zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

W naszej szkole są realizowane projekty i programy, które mają na celu przybliżyć dzieciom tematykę związaną ze zdrowiem w bardzo szerokim pojęciu, dlatego ilość i jakość proponowanych działań jest różnorodna i prowadzona przez wielu specjalistów.

W roku szkolnym 2015/16 pielęgniarka szkolna prowadzi „Profilaktykę zdrowotną jamy ustnej” poprzez fluoryzację w klasach I – VI.

W roku 2015 pielęgniarka szkolna realizuje program Biura Polityki Zdrowotnej „Zdrowy uczeń”.

Ma on na celu:

1. Zapoznać uczniów z higieną i jej wpływem na  zdrowie fizyczne i psychiczne:

- higiena jamy ustnej jako ważny czynnik zapobiegający próchnicy zębów

- higiena skóry

- higiena wzroku i słuchu jako ważny element percepcji

- odpoczynek jako element higieny
 

2. Zapoznać  z zasadami  właściwego odżywiania:

- jak zdrowo i właściwie odżywiać się

- racjonalne odżywianie się

- czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie

- skutki złego odżywiania

- higiena przygotowania spożywania posiłków


3. Zapoznać z pierwszą  pomocą i bezpieczeństwem zdrowotnym:

- udzielanie pierwszej pomocy

- bezpieczne korzystanie z kąpielisk

- niebezpieczeństwo zabaw petardami

 

 

Wychowawcy zapoznają uczniów z programami Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

- „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami” program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla klas 0-VI

- „Czyste powietrze wokół nas” program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów,

- „Nie pal przy mnie, proszę”program edukacji antytytoniowej dla dzieci z klas I-III

Dokładne informacje o programach można znaleźć na stronie internetowej www.wsse.waw.pl

Zajęcia prowadzą wychowawcy, zgodnie ze scenariuszem  przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Wychowawcy zapoznają uczniów na godzinach wychowawczych

z tematyką:

- „Bezpieczeństwo i higiena w szkole” klasy 0 –VI

- „Zasady zdrowego żywienia” klasy I – VI

- „Konwencja o Prawach Dziecka” klasy 0 – VI

 

W szkole są prowadzone  zajęcia przez Straż Miejską:

- „Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”- zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych, zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia dla oddziału przedszkolnego

- „Wiem co robić, kiedy jestem sam” - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze, zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi, zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa dla klas pierwszych

- „Uczymy się żyć bez przemocy”- kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej dla klas drugich

- „Jestem strażnikiem przyrody” skąd się biorą góry śmieci, przyjaciele zwierząt dla klas trzecich

- Teatr profilaktyczny-„Florka w sieci”-bezpieczeństwo w internecie dla klas trzecich

- „Bezpieczeństwo w sieci” sposoby bezpiecznego korzystania z internetu dla klas czwartych

- „Jestem ostrożny” – zasady postępowania w przypadku kontaktu ze znaleziskami, niewybuchami, fajerwerkami  dla klas piąte

- „Wiem – pomagam - ratuję” – zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas szóstych


Dokładne informacje o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.strazmiejska.waw.pl

 

Opracowała: Bożena Szpunar-Zdrojek