Święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r.  Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik.


W tym roku Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzono pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”


W naszej bibliotece przygotowania rozpoczęły się wcześniej, aby w środę 1 października rozpocząć świętowanie. Na korytarzu pojawiła się tablica, na której zawieszono rysunki zachęcające do czytania. Największą jednak niespodzianką był kącik, w którym umieszczono dwa fotele nakryte kocami, stolik i regał z książkami.


Zaintrygowane i zaciekawione dzieci przybiegały do biblioteki pytać, co się dzieje.


Nadszedł, więc czas, aby zapoznać dzieci z akcją „Uwol­nij szafę od ksią­żek któ­rych nie czy­tasz, wymień się na inne”.


Dzieci dowiedziały się, o wyda­rze­niu pod­czas któ­rego można było wymie­nić nie­chciane, prze­czy­tane lub zale­ga­jące w miesz­ka­niu publi­ka­cje na inne. Każdy mógł przy­nieść dowolną ilość książek, a w zamian zabrać do domu te, których nie czytał.


Zainteresowanie dzieci i rodziców kącikiem było zaskakująco duże i codziennie na półkach pojawiały się nowe pozycje. Ci, którzy nie chcieli się wymieniać przysiadali w wygodnych fotelach i czytali.


Równolegle odbywały się konkursy dla klas młodszych – „Najpiękniejsza zakładka do książki”, a dla starszych – konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”.


Miesiąc Bibliotek Szkolnych był udany i z pewnością wszyscy zgodzą się, że biblioteka to jedno z najciekawszych i najważniejszych miejsc w szkole. A my jak pisał J. A. Kamieński „Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są, bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.

 

Organizatorka akcji
nauczyciel bibliotekarz Izabela Pietrzak