Projekt WIEM, CO JEM - edukacja wczesnoszkolna

 

Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt WIEM, CO JEM,  promując zdrowy styl życia wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników. Uczy, jak zdrowiej żyć, kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a przede wszystkim prowadzi szeroko pojętą edukację prozdrowotną i ekologiczną.

Jednym z priorytetowych zadań podejmowanych w zakresie promocji zdrowia było wprowadzenie zwyczaju spożywania drugiego śniadania w salach lekcyjnych, a także wydłużenie przerwy śniadaniowej (do 15 min.) i obiadowej (do 20 min). Każda z klas edukacji wczesnoszkolnej  razem z wychowawcą spożywa drugie śniadanie, pamiętając o zachowaniu higieny i kulturze spożywania posiłków.

Na terenie szkoły działa stołówka, w której wydawane są smaczne, zdrowe i urozmaicone obiady przygotowywane na miejscu zgodnie z obowiązującymi normami.

W automacie spożywczym uczniowie mogą kupić tylko zdrowe artykuły, typu: ciasteczka zbożowe, soki lub wodę.

Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych doskonalimy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowego żywienia oraz promocji zdrowia. Uczniowie wykonują gazetki na temat zdrowej żywności, powstaje również wiele prac plastycznych  itp.

W każdej klasie na zajęciach z edukacji technicznej dzieci wykonują samodzielnie pyszne i zdrowe sałatki owocowe lub warzywne, które następnie z ogromnym apetytem zjadają. Te działania praktyczne poprzedzane są wieloma pogadankami i dyskusjami na temat wartości składników pokarmowych, zasad prawidłowego żywienia oraz higieny przygotowywania i spożywania posiłków.

W listopadzie corocznie organizujemy „Dzień Zdrowego Żywienia”, podczas którego uczniowie wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej przygotowują wraz z wychowawcą zdrowe i ciekawe dania z warzyw i owoców. Zostają one wystawione na jeden wspólny „stół szwedzki”, po czym następuje upragniona degustacja. Przy tej okazji organizowane są różne konkursy, np. na najpiękniej udekorowaną sałatkę itp.

Nasza szkoła bierze udział w programie Unii Europejskiej  „Owoce w szkole" skierowanym do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Ma on na celu długoterminową zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży na etapie ich kształtowania poprzez zwiększenie  ilości owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

           

Ponadto, w tym roku szkolnym w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”, odbędą się w naszej szkole bezpłatne zajęcia edukacyjne o zdrowym stylu życia  dla uczniów klas drugich organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.     

 

Warsztaty będą obejmowały cykl trzech 45-minutowych zajęć (dla jednej klasy)  poświęconych następującym tematom:

  • dobre śniadanie w domu i szkole,
  • warsztaty kulinarne,
  • aktywność fizyczna to podstawa zdrowia.

                                                                                               


Opracowała: Maria Krawczyk