Działania w roku szkolnym 2018/19

 

Działania

Wydarzenia/ konkursy

Klasy

Termin

Nauczyciel odpowiedzialny

Uwagi

Projekt „Gdy o Ojczyźnie myślę…”

Konkurs na wiersz patriotyczny

IV-VII

IX

Nauczyciele języka polskiego (opiekun – M. Pietrzak)

Uczniowie piszą wiersz wg regulaminu. Publikacja nagrodzonych wierszy w gazetce szkolnej.
 

Udział w akcji „BohaterOn”

IV-VII

IX

Nauczyciele języka polskiego (koordynacja M. Składanek)

Uczniowie piszą kartki do Powstańców wg regulaminu akcji „BohaterOn – włącz historię”. Sprawozdanie z akcji na stronie internetowej szkoły.

Konkurs literacko - historyczny: „Wolność jest nam dana, ale i zadana”

VI-VII

XI

Nauczyciele języka polskiego i historii (opiekun M. Składanek)

Uczniowie piszą pracę pisemną na temat wg regulaminu. Publikacja najlepszej pracy w gazetce szkolnej.
 

Konkurs wokalny Warszawa w piosence

IV-VII

X

Nauczyciel muzyki – M. Pietrzak

Uczniowie prezentują piosenki o Warszawie. Najlepsze wykonania zaprezentowane zostaną na wieczorze poezji i piosenki patriotycznej.
 

Konkurs plastyczny „100 lat niepodległości”

IV-VII

X

Nauczyciel plastyki – E. Buczyńska

Uczniowie wykonują tematyczne  prace plastyczne. Najlepsze prace prezentowane są na wystawie szkolnej.

Dzień zdrowego jedzenia – tradycyjne polskie potrawy

IV-VII

8 XI

Nauczyciel przyrody, biologii, wychowawcy (opiekun E. Majnert)

Uczniowie na 3. godz. lekcyjnej spożywają posiłek (sałatki, surówki), które należą do dań tradycyjnych. Pogadanka o zdrowotnym wpływie picia wody. Sprawozdanie na stronę internetową szkoły.

Patriotyczny tydzień

Konkurs na patriotyczny wystrój klas

IV-VII

31 X 2018 – rozstrzygnięcie konkursu

Wychowawcy (koordynacja opiekunowie samorządu)

Samorząd opracowuje regulamin oceny wystroju klas. Uczniowie dekorują klasę wg własnego pomysłu. Zwycięska klasa zostanie nagrodzona.

Życzenia dla Niepodległej

IV-VII

8 XI

Wychowawcy (koordynator Monika Głuchowska)

Uczniowie i rodzice piszą życzenia skierowane do Polski. Życzenia umieszczone będą na tablicy przy wejściu do szkoły.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

IV-VII

9 XI

Małgorzata Pietrzak

Uczniowie zaprezentują inscenizację związaną ze Świętem Niepodległości. O godzinie 11.11 odbędzie się wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" (inicjatywa Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej oraz Rady Dzieci i Młodzieży) . Zdjęcia z uroczystości umieszczone zostaną na tablicy okolicznościowej, sprawozdanie na stronie internetowej szkoły.

Patriotyczne śpiewanie – przegląd pieśni historycznych w wykonaniu poszczególnych klas

IV - VII

16 XI

Wychowawcy (koordynator M. Pietrzak)

Uczniowie prezentować będą przygotowane wcześniej niepodległościowe piosenki patriotyczne.

Opowiem Wam legendę… - starsi uczniowie czytają legendy polskie młodszym uczniom: m.in. Legenda o Lechu i białym orle, Legenda o tarczy i mieczu, Przerwany sygnał, Lwy z gdańskiego ratusza, Szabla króla Zygmunta

VI - VII

5 – 9 XI

Nauczyciele j. polskiego

( koordynator I. Pietrzak)

Uczniowie czytają legendy młodszym kolegom i koleżankom wg harmonogramu. Sprawozdanie na stronę internetową szkoły.

Wieczór poezji i piosenki patriotycznej

IV-VII

I  2019

K. Godziebiewska, M. Głuchowska

M. Pietrzak (koordynator K. Godziebiewska)

Uczniowie kl. V A I VI C  VI A, VII A, VII B zaprezentują rodzicom oraz społeczności szkolnej  utwory patriotyczne najwybitniejszych polskich poetów, m.in.: A. Mickiewicza, J. Lechonia,  J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego, W. Szymborskiej. Całości towarzyszyć będą pieśni patriotyczne, które towarzyszyły Polakom w trudnej drodze do niepodległości..

Udział w Biegu Niepodległości organizowanym przez dzielnicę Warszawa Białołęka

IV-VII

11 XI

Nauczyciele wf-u (koordynator Michał Jeżewski)

Ogłoszenie wyników w szkole, nagrodzenie uczniów ocenami celującymi z wych. fiz.

Spotkanie z osobą zasłużoną dla Ojczyzny

III - VII

XI

Samorząd – koordynator Piotr Strefner

Organizacja spotkania z osoba mieszkająca w naszej dzielnicy, zasłużona dla kraju. Sprawozdanie na stronę internetową szkoły.

Spotkanie z panią Janiną Zgrzembską – córką Ireny Sendlerowej

V-VII

XI

Małgorzata Składanek

Rozmowa uczniów z córką Ireny Sendlerowej.  Sprawozdanie na stronę internetową szkoły.

Działania biblioteki

Znamy polskie tradycje – konkurs ze znajomości tradycji bożonarodzeniowych

 Celem konkursu jest   zachęcanie dzieci do poznawania tradycji i obyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, ukazanie znaczenia tych świąt dla polskiej rodziny, rozwijanie szacunku dla tradycji narodowej oraz pogłębianie uczuć patriotycznych.

IV-VII

 

XII

Izabela Pietrzak

Opracowanie regulaminu,

przeprowadzenie drużynowego konkursu dla klas IV – VII, ogłoszenie wyników i zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Poznajemy kino przedwojenne - spotkania filmowe będą znakomitą okazją do zapoznania się z dawnym kinem polski ( „Ada To nie wypada”, „ Zapomniana melodia”, „ Czy Lucyna to dziewczyna” i inne).

IV-VII

I - V

Izabela Pietrzak

Spotkania filmowe odbywać się będą raz w miesiącu – ostatni czwartek

(14.30 – 15.30)

 

Wycieczki programowe

 

 

Klasa IV: Łazienki Królewskie, Muzeum Fryderyka Chopina, Kraków

Klasy V: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Góry Świętokrzyskie

Klasy VI: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Gdańsk

Klasy VII: Cytadela, Palmiry

Klasy VIII: Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku,, Oblęgorek

Miejsca Pamięci Narodowej:        

przy kościele w Płudach – klasy IV

Cmentarz przy ul. Mehoffera – klasy V

Powązki – klasy VI

 

IV-VII

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Sprawozdania na stronę internetową szkoły.

Udział w rocznicowych wydarzeniach pozaszkolnych (konkursy, projekty)

Narodowe czytanie

Czytanie Antologii Niepodległościowej – wybór wierszy, czytanie wybranych utworów przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

IV-VII

IX

Koordynator I. Pietrzak

Uroczystość odbędzie się we wrześniu.

Sprawozdanie na stronie internetowej szkoły.

Udział  pocztu sztandarowego w uroczystościach lokalnych i państwowych

 

Cały rok szkolny

Koordynator I. Pietrzak

Udział w uroczystości przy pomniku „Poległym i Pomordowanym Na Wschodzie”;

udział w uroczystości na cmentarzu tarchomińskim w rocznicę akcji   „Obroża”- spotkanie z Powstańcami;

udział w dzielnicowych uroczystościach z okazji

Święta Niepodległości.

 

  • Dzień Języka Ojczystego
  • Temat przewodni: Przysłowia polskie

 

 

IV-VII

Luty 2019

Nauczyciele języka polskiego, plastyki (koordynator A. Kamińska)

Każda z klas pracować będzie z wybranymi przysłowiami (prace plastyczne, scenki tematyczne, opowiadania). Odbędzie się też konkurs ze znajomości znaczenia przysłów.

  • Dni Kultury Uczniowskiej

„Dni Kazika” – tradycje naszej szkoły

 

 

IV-VII

Marzec 2019

Samorząd

Wychowawcy

Akademia poświęcona Patronowi i tradycjom szkoły.

  • Polacy dla świata

Polacy dla świata – polscy wynalazcy

(przedstawienie sylwetek osób, których wynalazki zaistniały na świecie)

IV-VII

 

Wychowawcy (koordynator  A. Jakubowska)

Informacje o wynalazcy
i wynalazku przedstawione w wybranej formie przez każdą z klas. Sprawozdanie na stronę internetową szkoły.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Apel

 

 

 

Marzec 2019

Nauczyciel historii

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Apel

 

13 kwietnia 2019

Nauczyciel historii

 

Konstytucja 3 maja

Uroczysta akademia

 

Maj 2019

 

 

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

 

W ramach narodowego czytania: Czytanie Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” wierszy patriotycznych i innych pozycji związanych historią Polski.                                   

Czytanie dzieciom w wieku przedszkolnym „Legend polskich” oraz opowiadań o dziejach Polski.                                                                                                                                           

 

Odwiedzenie Powstańców warszawskich, Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko.                                

 

Włączenie się w przygotowanie Dnia Papieskiego.

IV-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-VII

 

 

 

 

IV-VII

 

 

 

 

IV-VII

 

XI 2018    V 2019

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

III 2019

 

 

 

 

IV 2019

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

 

 

Opiekunowie SKW

 

 

 

 

Opiekunowie SKW

 

 

 

 

Nauczyciele religii

 

Spotkania w świetlicy DPS

Zamieszczanie informacji  na stronie internetowej szkoły.

 

Spotkania w Przedszkolu.

 

 

 

Dzienny Dom Wsparcia dla Powstańców                         ul. Nowolipie 22. 

 

Działania w ramach projektu „Rok dla Niepodległej” zostaną podsumowane podczas Dni Kazika w marcu 2019 roku.

 

                                                                                                                 Nauczyciele klas IV - VII