Uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”, będącej nową odsłoną kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowaną do szkół. Jej celem jest wprowadzenie do programu zajęć codziennego czytania uczniom – dla przyjemności, a nie z konieczności.

Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

UNIWERSALNE ZASADY CODZIENNEGO CZYTANIA DZIECIOM W SZKOLE I POZA NIĄ
Czytamy zawsze w atmosferze entuzjazmu i zachwytu dzieckiem i książką

  • Codziennie, regularnie, dobrze jest wybrać stałą porę i stworzyć rytuał czytania
  • Zawsze z myślą o sprawieniu dziecku przyjemności, nie za karę, czy z obowiązku– celem jest wyrobienie u dziecka trwałego skojarzenia czytania z przyjemnością
  • Wybieramy książki interesujące i odpowiednie dla wieku i poziomu rozwoju dziecka – uwzględniamy jego reakcje Chronimy wrażliwość dziecka – nie wzbudzamy lęków i napięć
  • Dopasowujemy czas czytania do umiejętności skupienia się dziecka – zaczynamy od kilku minut – Nie zmuszamy dziecka, by siedziało spokojnie i bez ruchu – może się bawić, słuchając
  • Nie pozostawiamy dziecka z książką samotnie, gdy już zna litery, gdyż zniechęci się do czytania. Czytanie jest wtedy zbyt trudne, a dziecko traci główną atrakcję czytania: bliskość ważnej osoby

Zasady czytania w ramach programu
„Mądra szkoła czyta dzieciom” w naszej szkole

dla klas I - III:

1. Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela wybranej książki (5 – 10 minut) na początku lub na końcu zajęć. Czytać możemy omawianą lekturę, książkę polecaną przez bibliotekarza, ulubioną książkę z dzieciństwa nauczyciela lub książki polecane przez samych uczniów. Czytamy z odpowiednią intonacją, wybieramy taki koniec fragmentu, który wzbudza ciekawość do poznania dalszego ciągu. Staramy się, aby codzienne głośne czytanie stało się rytuałem klasy i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością.
2. Poranne i popołudniowe głośne czytanie na świetlicy szkolnej książek związane z tygodniowym hasłem świetlicowym.
3. Akcja skierowana do rodziców promująca głośne czytanie dzieciom i ukazująca korzyści płynące z czytania książek – podczas zebrań z rodzicami.
 

dla klas IV – VI:

1. Czytanie na godzinie wychowawczej (w każdym tygodniu 5 -10 minut). Czyta wychowawca lub uczniowie. Czytamy różne książki, może to być książka wybrana przez nauczyciela, polecana przez bibliotekarza lub ulubione książki uczniów. Czytać powinno się głośno, z odpowiednią intonacją, tak aby wzbudzić zaciekawienie uczniów i skojarzenie z przyjemnością.
2. Akcja skierowana do rodziców promująca głośne czytanie dzieciom i ukazująca korzyści płynące z czytania książek – podczas zebrań z rodzicami.

(w oparciu o stronę www.calapolskaczytadzieciom.pl)

Lider akcji w szkole – Izabela Pietrzak