Program Katyń ocalić od zapomnienia trwa od 2008 roku i uczestniczy w nim już ponad 3 000 instytucji. Z Polski i spoza jej granic. Katyńskie Dęby Pamięci posadzono już w USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze.

W 2011 roku nasza szkoła przystąpiła do tego programu. Jego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie zbiorowej pamięci narodu ich sylwetek poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb, to jedno nazwisko. Do chwili obecnej posadzono już 4 533 Dębów Pamięci.

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 110 zdecydowała o uczczeniu pamięci kapitana Michała Dębca. W zbieraniu i archiwizowaniu materiałów o Nim pomagała szkole Jego najbliższa rodzina: córka Maria Antonina Kasperowicz, wnuczka Anna Chruścińska i prawnuczka Agata Krosnowska. Uczniami tejże szkoły byli w latach 2007 - 2014 dwaj praprawnukowie Michała Dębca.

Aby przybliżyć uczniom idee Programu i sylwetkę Michała Dębca, podjęto w szkole wiele działań: lekcje poświęcone zbrodni katyńskiej, spotkania z członkami najbliższej rodziny, szkolne apele, prezentacje filmów dokumentalnych na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie poznali biografię Bohatera i wykonali ciekawe albumy, a w salach lekcyjnych pojawiły się okolicznościowe tablice. Prace uczniów w dniu uroczystości zostały wystawione do obejrzenia.

W dniu 10.06.2011 roku odbyły się w szkole z udziałem wielu dostojnych gości - najbliższej rodziny Bohatera, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrektorów białołęckich szkół, uczniów, rodziców i nauczycieli. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły pani Grażyna Zając. Uroczystość uświetniła część artystyczna „Katyń 1940. Przebaczyć - Tak. Zapomnieć - Nie”.

Było to niezwykłe wzruszające widowisko słowno-muzyczne pokazane na tle prezentacji multimedialnej. Uświadomiło ono uczestnikom uroczystości  i całej lokalnej społeczności trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Tłem muzycznym programu były, m. In., tak znaczące utwory, jak „Ballada Katyńska” J. Kaczmarskiego, „Preludium deszczowe”  
F. Chopina czy „Modlitwa” B. Okudżawy.

Uroczystość zakończyła się sadzeniem Dębu Pamięci. Do jego posadzenia poproszono wnuczkę Kapitana Michała Dębca – panią Iwonę Chruścińską.