KLUB MŁODEGO CZYTELNIKA
 


"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła."

 Wisława Szymborska

 

 

 

 

Założenia projektu:

Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli, rodzice, nauczyciele i wychowawcy powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania.

Głównym założeniem projektu będzie motywowanie uczniów do czytania, wyrabianie u nich nawyku sięgania po książkę. Zaprojektowane zadania przyczynią się do bliższego zapoznania z bogatym światem książek i pokonania stereotypowego podejścia do lektury.
 

Czas realizacji:   listopad 2015 – czerwiec 2016

Realizatorzy : uczniowie klas I-VI, nauczyciel bibliotekarz,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści, wychowawcy klas

Partnerzy: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI "Nautilus,
Stowarzyszenie „Czwórka z plusem”, Wypożyczalnia nr 58, rodzice uczniów.

Cele ogólne:

 • Zwiększenie kompetencji czytelniczych uczniów.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 •  Zmotywowanie uczniów do sięgania po książkę
 •  Wykształcenie wrażliwości i gustów czytelniczych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • podejmuje częściej z własnej inicjatywy czytanie książek,
 • formułuje opinie o książce za pomocą odpowiedniego słownictwa,
 • doskonale umiejętność dyskusji i inne kompetencje komunikacyjne
 • planuje, organizuje i ocenia własne działania,
 • poszukuje i selekcjonuje zebrany materiał.

Metody:

 • poszukujące i problemowe /dyskusja
 • dramowe (inscenizacja, scenki dramowe)
 • praktycznego działania: warsztaty, czytanie, słuchanie, mówienie
 • wycieczki i spotkania autorskie

 


Ewaluacja :

 • wystawa plakatów, ilustracji książek,
 • „Korowód książkowych postaci”- pokaz na festynie rodzinnym.

 

Opracowała: Izabela Pietrzak