eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zalety programu eTwinning:

 • dostępność i bezpłatność,
 • możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych,
 • temat i czas ustalają nauczyciele zgodnie z własnymi potrzebami,
 • możliwość realizacji podstaw programowych, praca metodą projektu,
 • korzystanie z technologii ITC w codziennej pracy, zwiększanie umiejętności uczniów i nauczycieli,
 • wzrost motywacji do nauki, wzbudzanie entuzjazmu uczniów i nauczycieli,
 • możliwość pracy z uczniem zdolnym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wzrost kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • korzystanie z bezpiecznego Internetu – narzędzia internetowe do realizacji projektów są dostępne tylko dla uczniów i nauczycieli e-Twinningowych,
 • brak skomplikowanych procedur aplikacyjnych i terminów składania wniosków,
 • elastyczność – można podczas realizacji projektu dokonać modyfikacji i uzupełnień,
 • e-Twinning jest formą doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na środowisko lokalne.

 


Let’s share our summer

W maju nasza szkoła przystąpiła do projektu  Let’s share our summer. Uczniowie partnerskich szkół wykonywali plakaty i prezentowali zdjęcia, gdzie ich zdaniem najlepiej spędzać wakacje. Wymieniali również sporty, zabawy, które uprawiają latem. Plakaty wykonywali uczniowie klasy 4a. Klasa 5a podczas przedstawienia zaprezentowała nam miejsca godne zwiedzenia w Londynie- ich pomysły również zostały umieszczone na platformie.

Milena Radziszewska


Kolejnym projektem, w którym wzięła udział nasza szkoła był: Easter cards exchange for very young students. Uczniowie klas pierwszych wykonali karty wielkanocne, które zostały wysłane do trzech szkół mieszczących się w: Hiszpanii, Słowacji i Włoszech. My również otrzymaliśmy karty ze szkół partnerskich. Na platformie zostały umieszczone zdjęcia dekoracji wiosennych oraz świątecznych. Uczniowie mogli podziwiać i porównywać prace dzieci z innych krajów. Uczestnikom projektu praca nad kartami sprawiła wiele radości, wszyscy z zainteresowaniem śledziliśmy kolejne etapy powstawania pocztówek w innych krajach.

Milena Radziszewska

Oto certyfikat potwierdzający nasz udział w akcji:


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpi do projektu popierającego czytanie książki J.K. Rowling „Harry Potter and the gobling fire”. Podczas jego realizacji zadaniem uczestników będzie czytanie książki oraz zabawy i warsztaty dotyczące czytania ze zrozumieniem. Projekt ma na celu pomóc studentom odkryć przyjemność czytania i dzielenia się wartościami takimi jak przyjaźń, różnorodność, szacunek i zaangażowanie społeczne. Uczniowie będą wspólnie czytać wybrane rozdziały książki, rozwiązywać quizy dotyczące treści oraz grać w różnego rodzaju gry związane z Harrym Potterem. Rezultatem naszej pracy ma być odkrycie przyjemności czytania i piękna literatury.

Milena Radziszewska


W styczniu nasza szkoła przystąpiła do projektu Valentines and Hearts. W projekcie brały udział szkoły z bardzo wielu krajów, między innymi: Polski, Litwy, Chorwacji, Turcji, Włoch, Serbii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. Uczniowie klasy IVa, IIIa oraz IIIb przygotowywali karty walentynkowe po angielsku. Kolejnym krokiem było przygotowanie plakatów i prezentacji przedstawiających zwyczaje walentynkowe oraz umieszczenie ich na stronie eTwinningu. 10 lutego nasi uczniowie obchodzili szkolne walentynki. Tego dnia obowiązywał strój czerwony.

Milena Radziszewska

Oto certyfikat potwierdzający nasz udział w akcji:


My school bag to nowy projekt eTwinning do którego chętnie przystąpili uczniowie klasy  4A oraz 5A (grupy zaawansowane). Głównym celem tego projektu jest opisanie i porównanie plecaków w różnych krajach.  W projekcie biorą udział szkoły z: Polski, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Pierwszym etapem projektu jest nagranie krótkich filmów przystawiających uczniów oraz ich plecaki- efekty naszej pracy będą już w listopadzie. W kolejnych miesiącach na uczniów czekają kolejne ciekawe wyzwania min. narysowanie, opisanie ich plecaka, ważenie i mierzenie plecaków jak również opisanie wymarzonego plecaka. Uczniowie będą równie porównywać ich pudełka na drugie śniadanie.

Ewelina Winiarska

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

       W  roku szkolnym 2014/2015 wzięliśmy udział w dwóch projektach:  Christmas Wonderland – Christmas cards exchange. W ramach tego projektu podjęliśmy współpracę w:  Grecji, Włoszech, Litwie, Słowacji, Rumuni oraz Polsce. Projekt polegał na przygotowywaniu kartek świątecznych oraz życzeń w języku angielskim i wysłaniu do szkół partnerskich. Uczniowie musieli również przygotować informacje o swoim kraju (także w języku angielskim) oraz zaśpiewali tradycyjne świąteczne piosenki.

   

   

       Drugim projektem był the Easter Workshop of Mr. Bunny. Uczniowie nauczyli się składać życzenia wielkanocne w ramach lekcji języka angielskiego, a następnie wysłali 40 kartek z życzeniami w języku angielskim do 10 szkół z 9 krajów: Litwy,  Turcji, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Polski. W ramach wymiany uczniowie otrzymali kartki świąteczne z wyżej wymienionych państw.
      Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w międzynarodowych projektach nie tylko wzmacnia motywację do nauki języka angielskiego, lecz także buduje poczucie tożsamości narodowej, rozbudza ciekawość świata, chęć poznawania innych kultur i zwyczajów, a ponadto kształtuje otwartą i tolerancyjną postawę wobec świata.

                                  

Ewelina Winiarska
 

CERTYFIKATY OTRZYMANE ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW