Kontakt
SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  110
IM. KAZIMIERZA  JEŻEWSKIEGO


UL. BOHATERÓW  41
03 – 007  WARSZAWA


tel./fax  (022) 811-29-62

strona internetowa: www.sp110.edu.pl

e-mail: sekretariat@sp110.edu.pl