"RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"

(Edukacja dla bezpieczeństwa)

CZYLI NAUKA ELEMENTARNYCH ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
"BEZPIECZNE ŻYCIE".


Od kilku lat w szkole prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia odbywają się w klasach I-VI.


 

W pierwszym etapie nauczania (klasy I- III) dzieci dowiadują się i uczą numerów telefonów alarmowych, kompletowania apteczki, o elementach odblaskowych umieszczanych na ubraniach, bezpiecznego zachowania podczas burzy, zachowania ostrożności i rozwagi podczas kontaktów z nieznajomymi oraz właściwego stosunku do przyrody. Rozpoznają zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas korzystania z energii elektrycznej, poznają rośliny i grzyby trujące, znaki ostrzegawcze na opakowaniach substancji niebezpiecznych.

Na drodze wspólnej rozmowy wskazują jakie mogą być skutki niewłaściwego zachowania w szkole, podczas zabaw, w kontakcie z psem.

Ćwiczą: wzywanie pomocy i schemat rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych, w jakich miejscach i w jaki sposób można przekroczyć jezdnię, zachowanie w kontakcie z agresywnym psem, udzielanie pierwszej pomocy.

Po zakończeniu cyklu zajęć dzieci potrafią udzielić pierwszej pomocy w przypadku pogryzienia przez mrówki, osy, pszczoły, szerszenie ,niewielkiego pogryzienia przez psa, stłuczeń, skaleczeń, krwawień z nosa, oparzeń termicznych, utraty przytomności. Potrafią zareagować w razie podejrzenia o kontakt z niebezpieczną rośliną lub trującymi grzybami.

Zajęcia prowadzone są metodą pogadanek, rozmów, pracy z tekstem, ale przede wszystkim poprzez pokazy – uczenie poprzez działanie.

 

Na lekcjach przyrody i kole pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowie klas starszych (IV-VI) ćwiczą postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, postępowania z osobą nieprzytomną, postępowania w przypadku omdlenia, zakrztuszenia. Uczą się metodą warsztatową robienia opatrunków uciskowych w przypadku krwotoków i oparzeń.

 

Danuta Okszos
Ewa Majnert