W roku szkolnym 2014/2015 w klasach IV – VI realizowany był projekt edukacyjny "Nauka jest podróżą...". Jego celem było zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania problemów.

Projekt realizowany był przez cały rok szkolny we wszystkich klasach IV – VI.
W I. semestrze przeprowadzono konkurs literacki tematycznie związany z nauką i szkołą. Wpłynęło kilkanaście prac literackich (głównie wierszy); najlepsze zostały umieszczone w szkolnej gazetce.

Realizowano też zadania "W drodze na Olimp" – klas V, "Podróż w krainę baśni" – klas IV oraz "Podróż w krainę fantazji" – klas VI.

Na lekcjach historii uczniowie opracowywali prezentacje multimedialne "Podróże w czasie", które przybliżyły im historię Polski i świata.

W klasach V realizowany był projekt "Podróżujemy po Londynie" – "A trip to London". Uczniowie wykazali duże zainteresowanie stolicą Anglii w zakresie turystycznym i kulturowym, chcąc odnaleźć punkt odniesienia dla zdobywanej na lekcjach języka angielskiego wiedzy. Wykonywali prezentacje multimedialne. Zaprosili swoich kolegów na wirtualną wycieczkę po Londynie, przedstawiając miejsca ciekawe zwiedzenia. Prezentacje były podsumowaniem zdobytych informacji o Wielkiej Brytanii i Londynie. Wzbogacone zostały plakatami wykonanymi przez klasy czwarte przedstawiającymi atrakcje turystyczne Londynu. Wykonano również flagę Anglii. Uczniowie klas VI podczas zajęć zaprezentowali scenki dialogowe dotyczące pytań o drogę oraz zasad poruszania się po Londynie.

Projekt odbywał się również w ramach zajęć z plastyki. Odbywało się to nie tylko poprzez wykonanie oprawy plastycznej do przedstawienia "W drodze na Olimp", które zostało wystawione przez klasy V na szkolnym festynie w dniu 30.05.2015r., ale również przygotowanie scenografii do przedstawienia w języku angielskim "Alicji w krainie czarów" oraz wykonanie przez uczniów klas VI plakatów informujących o sposobach uczenia się.Ponadto w ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach do Muzeum Narodowego, gdzie zwiedzili Galerię malarstwa polskiego, Galerię sztuki starożytnej oraz Galerię sztuki średniowiecznej. Od rodziców wiemy, że dla niektórych naszych uczniów wycieczki te były niezapomnianymi przeżyciami.
Nauczyciele matematyki włączyli się do tego projektu pod hasłem "Na tajemniczych ścieżkach matematyki". Uczniowie klas IV – VI pracując w grupach wykonali, m.in., ciekawe plakaty zaprezentowane na szkolnych korytarzach oraz bryły geometryczne i siatki brył, które wystawiono w pracowni matematycznej.Projekty przyrodnicze "Podróże dalekie i bliskie" to: prezentacje multimedialne o zabytkach naszego kraju i podróżach w kosmos, plakaty "Nauka jest podróżą", "Odnawialne źródła energii" i "Krainy geograficzne". Na lekcjach przyrody i kole przyrodniczym wykonywano ciekawe doświadczenia, "podróżowano" w świat fizyki i chemii.W ramach zajęć wychowania fizycznego realizowano zadanie "Olimpiady dawniej i dziś". Na początku uczniowie klas IV – VI zbierali wiadomości o historii i idei igrzysk olimpijskich starożytnych i nowożytnych, ich przebiegu, symbolach podobieństwach i różnicach. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie w oparciu o zebrane materiały konkursu wiedzy o igrzyskach. Ostatnim etapem było tworzenie "mataplanu".Zadania realizowane w ramach tego projektu rozwijały pasje poznawcze naszych uczniów, a także wspierały realizację treści z podstawy programowej. Na koniec należy podkreślić duże zaangażowanie uczniów w realizacji poszczególnych zadań. Widać, że praca metodą projektu bardzo przemawia do młodego człowieka.