Przez 123 lata zaborcy usiłowali pozbyć nas języka, kultury, religii, tożsamości, a narzucić przemocą swoją kulturę, język i obyczaje. Dzięki gorącemu umiłowaniu Ojczyzny nasi praojcowie za cenę własnego życia i cierpienia zachowali dla nas nasze dziedzictwo. Jak wielki dług mają nasze pokolenia wobec tych, którzy za cenę własnej postawy ocalili dla nas suwerenną Ojczyznę i Duszę Narodu w której mieści się umiłowanie Boga i polskości.  Poprzez pogadanki, rozmowy, naukę i śpiew pieśni patriotycznych przybliżaliśmy dzieciom wielkie wydarzenia i postaci z naszej historii. Uczniowie z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wypisywali swoje życzenia w serduszkach i przypinali na mapie Polski.
 

Wychowawca świetlicy