24 października 2018 r. odbył się szkolny konkurs czytelniczy literatury patriotycznej „Kto najładniej przeczyta" dla uczniów klas II - III. Konkurs miał na celu pogłębianie ciekawości czytelniczej, rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczniowie zaprezentowali wybrany przez siebie fragment dowolnej legendy. W drugim etapie odczytali tekst wybrany przez organizatora, z wylosowanego doboru opowiadań o dziejach Polski.

Komisja oceniała m.in. płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość, dykcję oraz ciekawy dobór materiału literackiego. Po obradach Jury wyłoniło laureatów konkursu. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami. Gratulacje!

Klasy II
I miejsce: Alicja Szulkowska
II miejsce: Jan Borkowski
III miejsce: Mikołaj Stępień

Klasy III
I miejsce: Anastazja Wańkowicz
II miejsce: Alicja Czajkowska
III miejsce: Zuzanna Marcinkiewicz

Organizator: K. Krakowiak