We wrześniu wspominamy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Osamotniona Polska pomimo wcześniej podpisanych aktów pokojowych z sąsiadami: Niemcami i Rosją została napadnięta. Najpierw 1 września przez hitlerowskie Niemcy, a 17 września przez Rosję. Nasi sojusznicy zarówno Francja jak i Anglia niezależnie od podpisanych układów sojuszniczych zostawili nas samych sobie. Warszawa - stolica, mimo ciągłych nalotów skapitulowała dopiero 27 września. Wrzesień jest początkiem prawie pięcioletniej okupacji niemieckiej i radzieckiej, w którym to czasie dokonywano okropnych zbrodni na naszym narodzie. Celem tej gazetki i dyskusji z dziećmi było przypominanie tych strasznych dni, jak i bohaterstwa naszego narodu, który się nigdy nie poddał i kontynuował walkę w obronie swej suwerenności.

Wychowawca świetlicy