Organizacja pracy świetlicy

GODZINY PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY
na rok szkolny 2016/2017

Pobierz: godziny pracy świetlicy szkolnej 2016-2017

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2016/2017

 

Godziny Realizowane zajęcia
7:00 – 8:00 Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:00 – 8:30 Zajęcia czytelnicze – udział w akcji „Cała Polska Czyta dzieciom".
8:30 – 9:00 Nauka własna pod opieką nauczyciela.
Praca z uczniem zdolnym.
Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Gry dydaktyczne.
9:00 – 9:30 Drugie śniadanie, relaks, zajęcia dowolne.
9:30 –10:00 Zajęcia programowe ujęte w rocznym planie pracy świetlicy.
10:00 – 11:00 Zabawy ruchowe na  świeżym powietrzu.
11:00 – 12:15 Zabawy dowolne według wyboru dzieci.
12:15 – 13:35 Przygotowania do obiadu, obiad.
13:35 – 14:00 Odpoczynek - zajęcia wyciszające i relaksacyjne.
14:00 – 15:00 Pobyt na świeżym powietrzu.
15:00 – 16:00 Odrabianie zadań domowych, nauka własna.
16:00 – 16:30 Zajęcia programowe ujęte w rocznym planie pracy świetlicy.
16:30 – 18:00

Dowolne gry i zabawy dzieci.

Porządkowanie sal, gier i zabawek.

 

 

OPIEKA NAUCZYCIELEK ŚWIETLICY
WG. PRZYDZIAŁU DO GRUP
w roku szkolnym 2016/17

 

Pobierz: opieka nauczycielek świetlicy

 

 

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY
POSZCZEGÓLNYCH GRUP ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2016/17

 

Imię i nazwisko nauczyciela
wychowawcy
Grupa
Katarzyna Krakowiak I  ( kl. 0 a )
Jagoda Nowacka II ( kl. 0 b )
Beata Bartczak III ( kl. I a )
Judyta Szadkowska IV  ( kl. I b )
Katarzyna Godziebiewska V ( kl. II a c )
Beata Żebrowska - Maciołek VI  ( kl. II b d )
Teresa Bączkiewicz VII ( kl. III a c )
Danuta Okszos VIII ( kl. III b d )
Anna Nurzyńska IX ( kl. IV a b )
Katarzyna Brzezińska X  ( kl. IV c, V a b, VI a b )

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICA
 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zgoda na zajęcia dodatkowe