Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie

Organizacja pracy świetlicy

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2017/2018

Świetlica szkolna pracuje codziennie
w godzinach 700-1800.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2017/2018

 

Godziny

Realizowane zajęcia

7:00 – 8:00

Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.

11:35 – 12:15

Zabawy dowolne według wyboru dzieci.

12:15 – 13:35

Przygotowania do obiadu, obiad.

13:35 – 14:00

Odpoczynek - zajęcia wyciszające i relaksacyjne.

Odrabianie zadań domowych, nauka własna.

14:00 – 15:00

Pobyt na świeżym powietrzu.

15:00 – 15:30

Zajęcia programowe ujęte w rocznym planie pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

Zajęcia czytelnicze – udział w akcji „Cała Polska Czyta dzieciom".

16:00 – 18:00

Dowolne gry i zabawy dzieci.

Porządkowanie sal, gier i zabawek.


Ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb dzieci.

 

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY
POSZCZEGÓLNYCH GRUP ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2017/18

 

Imię i nazwisko nauczyciela
wychowawcy

Grupa

Halina Skrzecz

I  ( kl. I a, V a )

Judyta Szadkowska

II ( kl. I b, V a )

Teresa Bączkiewicz

III ( kl. II a)

Katarzyna Krakowiak

IV  ( kl. II b, IV d, V a )

Anna Nurzyńska

V ( kl. III a, IV d , VI a)

Jagoda Nowacka

VI  ( kl. III b, V a )

Danuta Okszos

VII ( kl. III c, IV a )

Beata Żebrowska – Maciołek

VIII ( kl. III d, IV a)

Beata Bartczak

IX ( kl. IV a, IV b )

Katarzyna Brzezińska

X  ( kl. IV a, c, V b )

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICA
 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zgoda na zajęcia dodatkowe