Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów.
Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: Siostrę Rafaelę
i p. Hannę Bohdanovich.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.
 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Rodzaj akcji lub zadania:

 • Zorganizowanie struktury Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018
 • Zapoznanie z obowiązkami i prawami wolontariusza.
 •  Promocja Szkolnego Koła Wolontariatu na terenie szkoły.
 • Wykonanie gazetki o Szkolnym Kole Wolontariatu.
 • Poznanie podstawowych zasad w jaki sposób mogę pomagać. Zapoznanie z podstawowymi formami pomocy (sposobami na zagospodarowanie wolnego czasu).
 • Włączenie się w przygotowanie Dnia Papieskiego.
 • Zaznajomienie się z tematyką misyjną- adopcja na odległość
 • Przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Pola nadziei”
 • Wykonywanie kartek świątecznych ,stroików i szopek Bożonarodzeniowych  przeznaczonych na szkolny kiermasz .
 • Prowadzenie kiermaszu świątecznego.
 • Zbiórka żywności i środków chemicznych dla ubogich rodzin -współpraca z parafialnym Caritas.
 • Wspólne kolędowanie z mieszkańcami DPS. Złożenie życzeń Świątecznych i wręczenie drobnych upominków.
 • Odwiedziny w DPS  z okazji Dnia Chorego.
 • Wolontariusze sami hodują kwiaty doniczkowe, które ofiarują osobom samotnym.
 • Przygotowanie upominków wielkanocnych dla osób samotnych.
 • Odwiedziny w DPS  z okazji Świąt Wielkanocnych. Złożenie życzeń i wręczenie okolicznościowych upominków.
 • Udział w organizacji  rekolekcji szkolnych.
 • Współpraca w przygotowaniu akcji na rzecz hospicjum.
 • Odwiedziny w Domu Dziecka
 • Podsumowanie i podziękowanie za roczna pracę w wolontariacie.


Jeżeli chcesz pomagać osobom potrzebującym, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2017/2018 w każdy czwartek o godz. 13:55 w sali nr 22 (p. Edyta Leśniewska, p. Katarzyna Krakowiak) oraz o godz. 14.50 w sali nr 19 (s. Rafaela,p. Kamila Kłysik).
 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Rafaela, p. Edyta Leśniewska
p. Katarzyna Krakowiak
p. Kamila Kłysik

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Program Szkolnego Koła Wolontariatu


POLA NADZIEI

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei, której celem jest pozyskiwanie funduszy dla hospicjum. W tym roku uczniowie ze  Szkolnego  Koła Wolontariatu posadzili cebulki żonkili, które są wyrazem naszego wsparcia dla ciężko chorych osób objętych opieką hospicyjną.

Edyta Leśniewska


ZAKWITŁY POLA NADZIEI

„Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je;

ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych”.

Juliusz Słowacki
 

Od kilku lat uczestniczymy w akcji „Pola Nadziei”. Jej celem jest zbieranie pieniędzy na hospicja oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej, poprzez sadzenie cebulek żonkila, symbolu nadziei.

Przed naszą szkołą także zakwitły „Pola Nadziei”, które założyliśmy jesienią sadząc cebulki żonkili. Są one wyrazem naszego wsparcia dla ciężko chorych osób. Piękne żółte kwiaty żonkil przypominają nam o podopiecznych Hospicjum Domowego przy ul.Tykocińskiej w Warszawie, na rzecz którego w grudniu 2016 roku przeprowadziliśmy kiermasz Bożonarodzeniowy.

Żonkil jest symbolem nadziei na nowe życie - odrodzenie. Przypomina nam również o ludziach cierpiących, którzy oczekują naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

 Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział i zaangażowanie w tak wspaniałej Akcji.

Szkolne Koło Wolontariatu


Spotkanie przedświąteczne w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 12.04.2017 roku, z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego odwiedziliśmy seniorów w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. W imieniu wszystkich dzieci i nauczycieli życzenia świąteczne złożyli uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Pensjonariusze obdarowani zostali kartami, zrobionymi przez wychowanków z I i II grupy świetlicowej.

 K. Krakowiak
H. Bohdanovich


Kartka do Powstańca

Każdy mógł powiedzieć „dziękuję" uczestnikom walk o stolicę, poprzez wysyłanie bezpłatnych kartek dostępnych na terenie całej Polski. Umożliwiał to edukacyjny projekt BohaterON, którego celem było upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich.

W akcji BohaterON wzięło także udział Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie pisali słowa wdzięczności i podziękowania dla Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko.

Mówiliśmy o ich historiach, emocjach, a nawet marzeniach, pokazując nieco inną perspektywę Powstania Warszawskiego. W ten sposób dzieci dowiedziały się więcej o wydarzeniach z tamtych lat i ludziach walczących o wolną Polskę.

K. Krakowiak


ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ...

Podczas festynu szkolnego została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na chorego Sebastiana – podopiecznego fundacji „Zdążyć z pomocą”. Zorganizowano różne sposoby aby pozyskać fundusze dla chorego Sebastiana m. in.  przeprowadzony został mecz charytatywny nauczyciele kontra uczniowie, zorganizowano zbiórkę książek, z której dochód został przeznaczony także na ten cel. Wolontariusze kwestowali podczas całej imprezy. Dzięki wspólnymi siłom  Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów udało się zebrać sumę 2450 zł.

 

Dziękujemy  za okazane serce i pomoc!

Szkolne Koło Wolontariatu