Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów.
Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: Siostrę Rafaelę
i p. Hannę Bohdanovich.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.
 3) W tym roku szkolnym będziemy się zajmowali:

a) Będziemy prowadzili kwestę świąteczną na rzecz pobliskiego hospicjum (akcja prowadzona wspólnie ze szkolną świetlicą)
b) Będziemy składali życzenia podopiecznym i pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
c) Dzielili się radością pomagając w jasełkach szkolnych (które przedstawimy również w kościele Narodzenia NMP przy ul. Klasyków)
d) Poznawali pracę wolontariuszy świeckich w wybranych krajach Afryki włączymy się w akcję „Adopcja na odległość”; prowadzoną przez Salezjański Ośrodek Misyjny
e) Zapoznawali się z czasopismami misyjnymi
f) Włączymy się w kwestę wielkanocną
g) Włączymy się w "Pola Nadziei", czyli sadzenie żonkili w celu pozyskania środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego. Żonkil w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią.Jeżeli chcesz pomagać osobom potrzebującym, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2016/2017 w każdy czwartek o godz. 14:50 w sali nr 17, piątek o godz. 14.50 w sali nr 17.
 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Rafaela, p. Hanna Bohdanovich
p. Danuta Okszos
p. Katarzyna Krakowiak


ZAKWITŁY POLA NADZIEI

„Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je;

ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych”.

Juliusz Słowacki
 

Od kilku lat uczestniczymy w akcji „Pola Nadziei”. Jej celem jest zbieranie pieniędzy na hospicja oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej, poprzez sadzenie cebulek żonkila, symbolu nadziei.

Przed naszą szkołą także zakwitły „Pola Nadziei”, które założyliśmy jesienią sadząc cebulki żonkili. Są one wyrazem naszego wsparcia dla ciężko chorych osób. Piękne żółte kwiaty żonkil przypominają nam o podopiecznych Hospicjum Domowego przy ul.Tykocińskiej w Warszawie, na rzecz którego w grudniu 2016 roku przeprowadziliśmy kiermasz Bożonarodzeniowy.

Żonkil jest symbolem nadziei na nowe życie - odrodzenie. Przypomina nam również o ludziach cierpiących, którzy oczekują naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

 Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział i zaangażowanie w tak wspaniałej Akcji.

Szkolne Koło Wolontariatu


Spotkanie przedświąteczne w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 12.04.2017 roku, z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego odwiedziliśmy seniorów w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. W imieniu wszystkich dzieci i nauczycieli życzenia świąteczne złożyli uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Pensjonariusze obdarowani zostali kartami, zrobionymi przez wychowanków z I i II grupy świetlicowej.

 K. Krakowiak
H. Bohdanovich


Kartka do Powstańca

Każdy mógł powiedzieć „dziękuję" uczestnikom walk o stolicę, poprzez wysyłanie bezpłatnych kartek dostępnych na terenie całej Polski. Umożliwiał to edukacyjny projekt BohaterON, którego celem było upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich.

W akcji BohaterON wzięło także udział Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie pisali słowa wdzięczności i podziękowania dla Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko.

Mówiliśmy o ich historiach, emocjach, a nawet marzeniach, pokazując nieco inną perspektywę Powstania Warszawskiego. W ten sposób dzieci dowiedziały się więcej o wydarzeniach z tamtych lat i ludziach walczących o wolną Polskę.

K. Krakowiak


ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ...

Podczas festynu szkolnego została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na chorego Sebastiana – podopiecznego fundacji „Zdążyć z pomocą”. Zorganizowano różne sposoby aby pozyskać fundusze dla chorego Sebastiana m. in.  przeprowadzony został mecz charytatywny nauczyciele kontra uczniowie, zorganizowano zbiórkę książek, z której dochód został przeznaczony także na ten cel. Wolontariusze kwestowali podczas całej imprezy. Dzięki wspólnymi siłom  Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów udało się zebrać sumę 2450 zł.

 

Dziękujemy  za okazane serce i pomoc!

Szkolne Koło Wolontariatu