Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów. Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: Siostrę Rafaelę i p. Katarzynę Krakowiak.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.
 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Realizowane akcje i zadania:

• Zorganizowanie struktury Szkolnego Koła Wolontariatu.
• Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.
• Zapoznanie z obowiązkami i prawami wolontariusza.
• Wykonanie gazetki ściennej promującej Szkolne Koło Wolontariatu.
• Poznanie podstawowych zasad i form pomocy, sposobów na zagospodarowanie wolnego czasu.
• Upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców warszawskich: poprzez pisanie kartek do Powstańców, ze słowami wdzięczności i podziękowania dla Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko - edukacyjny projekt BohaterON:  
• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Pola nadziei”.
• Porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzu.
• Udział w całorocznej akcji zbiórki plastikowych nakrętek na konkretne cele.
• Wspieramy FUNDACJĘ AKOGO? - EWY BŁASZCZYK (www.akogo.pl). Zbieramy stare, uszkodzone i niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają. Akcja stare klucze dla „Budzika”- pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.                                    
• We współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl - zbieramy stare telefony i znaczki pocztowe. Fundusze uzyskane w ten sposób Fundacja przeznacza na pomoc ludziom potrzebujących pomocy w krajach misyjnych.
• Zbiórki żywności, darów dla najbardziej potrzebujących lub organizacja spotkań okolicznościowych dla podopiecznych - w okresach świątecznych.
• Włączenie się w przygotowanie Dnia Papieskiego.
• Zaznajomienie się z tematyką misyjną i dołączenie do programu: Adopcja na odległość.
• Akcja „Kartka wsparcia”– pisanie pozytywnych listów do dzieci chorych na raka.
• Współpraca ze świetlica szkolną.
• Wykonywanie kartek świątecznych, stroików oraz innych ozdób, przeznaczonych na szkolne kwesty.
• Prowadzenie kwesty świątecznej, z której dochód przeznaczony zostaje na potrzeby Ośrodka Hospicjum Domowego przy ulicy Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.
• Zbiórka żywności i środków chemicznych dla ubogich rodzin - współpraca z parafialnym Caritas.
• Dzień Wolontariatu (5 XII) – przybliżanie uczniom działań wolontariatu, gazetka okolicznościowa.
• Wspólne kolędowanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, złożenie życzeń Świątecznych i wręczenie drobnych upominków.
• Wyjścia do DPS: czytanie Podopiecznym Domu wierszy patriotycznych i innych pozycji związanych z narodowym czytaniem i niepodległością.
• Odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Chorego. Wykonanie upominków z okazji ich święta.
• Wolontariusze sami hodują kwiaty doniczkowe, które ofiarują osobom samotnym.
• Przygotowanie upominków wielkanocnych dla osób samotnych.
• Odwiedziny w DPS z okazji Świąt Wielkanocnych. Złożenie życzeń i wręczenie okolicznościowych upominków.
• Współpraca w przygotowaniu akcji na rzecz hospicjum.
• Zajęcia wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych.
• Współpraca z przedszkolem - czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Mądra Polska czyta dzieciom.”
• Zbiórka książek dla potrzebujących szkół, bibliotek, uczniów.
• Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków.
• Organizowanie różnych akcji charytatywnych w zależności od pojawiających się potrzeb.
• Zaangażowanie w Akcję Świątecznej Pomocy Rodzinom Będącym w Potrzebie: zbiórki żywności, środków czystości i słodyczy (Caritas).
• Włączanie się w pomoc przy dekoracjach podczas uroczystości szkolnych oraz pomoc przy apelach okolicznościowych, np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Papieski.
• Praca w bibliotece szkolnej.
• Współudział w świątecznym zdobieniu szkoły.
• Podsumowanie i podziękowanie za roczną pracę w wolontariacie.


Jeżeli chcesz pomagać osobom potrzebującym, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2018/2019 w

poniedziałki o godz.15:35 w sali nr 22.

środy o godz. 13.55 w sali nr 38.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Rafaela
p. Katarzyna Krakowiak


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Program Szkolnego Koła Wolontariatu


Karty świąteczne dla osób samotnych

W ramach wolontariatu wspólnie z dziećmi ze świetlicy wykonywaliśmy karty świąteczne, które przekazaliśmy do Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Porajów 10. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia karty zostały podarowane mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom starszym i niepełnosprawnym. Dla osób samotnych często zapomnianych bardzo ważne jest otrzymanie takiej karty z życzeniami.


PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY


KWESTA  ŚWIĄTECZNA

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. od godziny 9.00 odbędzie się w naszej szkole KWESTA  ŚWIĄTECZNA, w sali świetlicy.
Będzie można zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne i produkty wykonane własnoręcznie przez uczniów, nauczycieli.
Wszystkich Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w kweście. Przypominamy, że inicjatywa odbywa się na rzecz:
- OŚRODEK  HOSPICJUM  DOMOWE przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie,
- Wiktora Stawiarskiego.

 

Szkolne Koło Wolontariatu i świetlica szkolna


Spotkanie z historią

W dniu 22 listopada 2018 roku miało miejsce spotkanie integracyjne naszych wolontariuszy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Po wzajemnym zapoznaniu się i krótkiej charakterystyce zebranych, wolontariuszka Ania przeczytała historię Michała Drzymały. W powyższej lekturze ukazano formę obrony polskości przez dzielnego Wielkopolanina w okresie zaborów. Cyrkowy wóz Drzymały stał się symbolem walki z germanizacją pod zaborem pruskim. Następnie podczas wspólnego poczęstunku omówiono przeczytany opis. Było to miłe spędzenie czasu z seniorami.


Szkolenie dla wolontariuszy

W dniach 5 i 8 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie dla chętnych uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Przeszkolenie wolontariuszom przeprowadziły przedstawicielki Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, które mieści się przy ul. Nowolipki 9b. Zajęcia miały miejsce w budynku Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ulicy Bohaterów.
                                 
Uczniowie utrwalali sobie zadania wolontariatu i cechy wolontariusza. Pomaganie koleżance to nie jest jeszcze wolontariat – twierdzi słusznie wolontariuszka. Uczestnicy z łatwością przyporządkowywali wskazane działania do 3 kategorii wolontariatu: ludzi, środowiska lokalnego i środowiska naturalnego. Po rozwiązaniu quizu wszyscy częstowali się słodkościami, owocami. Przedstawicielka Domu scharakteryzowała nam także zakres wiekowy osób w nim mieszkających wraz z wachlarzem potrzeb podopiecznych. Poznaliśmy jak działa wolontariat w DPS „Pod Brzozami”. W burzy mózgów padały różne ciekawe pomysły nowych inicjatyw i działań. Spotkanie to wykazało duży entuzjazm w zaangażowaniu dzieci w chęć pomocy innym.


Kampania Pomoc dla Ukrainy!

Szanowni Państwo, Fundacja „Budujemy Lepszy Świat w Ciągu Najbliższych Lat" zwraca się do nas z prośbą wsparcia. W 2014 roku na terytorium Ukrainy wybuchła wojna, ogromne obszary kraju zmieniły się we front walk. Szczególnie obwody Doniecka i Ługańska ucierpiały w wyniku konfliktu a wraz z nimi miejscowa ludność a w szczególności dzieci. Tysiące ludzi straciło swoje domy i musiało uciekać przed wojną. Fundacja pragnie pomóc w przywróceniu spokoju i normalności dla poszkodowanych.

Idzie zima w związku z czym Fundacja pragnie dostarczyć na Ukrainę:                                                                                                  Kurtki, ciepłą odzież
Buty
Spodnie
Koszulki oraz bieliznę
Plecki
Czapki, szaliki oraz rękawiczki
Koce, kołdry, pościel oraz ręczniki
Środki czystości, środki higieny
Artykuły i przybory szkolne
Żywność o długim terminie przydatności do spożycia

Może i w państwa domach znajdą się rzeczy, którymi będziecie mogli się podzielić. Pamiętajmy jednak by były to rzeczy nie zniszczone, czyste i przydatne do dalszego używania.
Zróbmy dobry uczynek! Prosimy o przynoszenie rzeczy w workach.

Rzeczy można dostarczać do 13 grudnia 2018 r. do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu: do siostry Rafaeli lub p. Katarzyny Krakowiak oraz do p. Marioli J. (w szatni).

Szkolne Koło Wolontariatu


Wolontariusze dla przedszkolaków

Dwuosobowe grupki wolontariuszy w ramach kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta dzieciom” czytały naszym przedszkolakom. Z okazji 100 rocznicy obchodów odzyskania niepodległości maluchy chętnie słuchały legend polskich. Tematem kolejnych czytanek będą opowiadania o dziejach Polski. Głośne czytanie wpływa na poprawę umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród dzieci.


Książka dla seniora

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Radą Rodziców przeprowadziło w naszej szkole zbiórkę książek, czasopism oraz krzyżówek. Zebrano 72 książki, 34 czasopisma wraz z krzyżówkami oraz 2 gry planszowe.

Dnia 25 października 2018 r. podczas zajęć koła wolontariusze przekazali zebrane pozycje mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Dziękujemy za zaangażowanie w działaniach na rzecz drugiego człowieka.

 

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”

Pod nazwą „Pola Nadziei” działa program pomagający osobom nieuleczalnie chorym na raka.
W październiku 2018 roku po raz kolejny w poletku, przed budynkiem naszej szkoły uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu posadzili cebulki żonkili. Jest to symboliczny znak solidarności z osobami chorymi – podopiecznymi Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Celem kampanii poza pozyskiwaniem funduszy na działalność Hospicjum jest przede wszystkim edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, a szczególnie jego najmłodszej części na potrzeby osób chorych. Akcja ta przypomina nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie ich życia.

K. Krakowiak


 
Kartki wsparcia

Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się do bezterminowej akcji pisania kartek wsparcia, czyli pozytywnych listów do pacjentów. Idea powstała z inicjatywy rodziców i dzieci leczonych na oddziale onkologii i hematologii w Lublinie.

Nasi Wolontariusze napisali kilka słów o sobie, swojej rodzinie i swoich zainteresowaniach. Zanotowali: „że wszystko będzie dobrze, że spełnią się marzenia dziecka, że będzie zdrowy/zdrowa.” Kartki były pozytywne, aby dawały siłę do walki.

Listy zostały wysłane na adres: Grupy Rodziców „Gdy liczy się czas” w Lublinie.

K. Krakowiak
A K C J A
W I E L K A N O C N A
PACZKA

W dniach 09.02.2018  – 07.03.2018 roku Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Fundacją „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” przeprowadziło zbiórkę produktów spożywczych oraz chemicznych.

Uzyskane w ten sposób dary zostały przekazane Polakom zamieszkującym Białoruś w ramach „Wielkanocnej Akcji Paczka 2018”. Beneficjentami Akcji były przede wszystkim rodziny wielodzietne o polskim pochodzeniu, osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne, niejednokrotnie o ograniczonych możliwościach opuszczania swoich domów. Przekazano między innymi: pluszaki, zabawki, kredki, flamastry, kolorowanki, książeczki, ubranka, inhalator dla dzieci oraz proszki i płyny do prania, do mycia naczyń, łazienek, kawę, herbatę, słodycze, oleje, kasze, ryż, makaron, mąkę, cukier, kisiele, budynie, galaretki, proszki do pieczenia, środki opatrunkowe i dezynfekujące, pieluchy dla dorosłych.

Powyższa zbiórka jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2018/445/OR.

Na wyróżnienie zasługują uczniowie z klasy II b, którzy przekazali najwięcej produktów. Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie naszych rodaków mieszkających na Białorusi poprzez organizowaną „Wielkanocną Akcję Paczka 2018”.

Koordynator zbiórki
K. Krakowiak

AKCJĘ ORGANIZOWAŁY I WSPIERAŁY:


„Wielkanocna Akcja Paczka 2018”

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Fundacją „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” organizuje pomoc świąteczną Polakom mieszkającym na Białorusi.

Zbieramy: chemię domową (proszki i płyny do prania, płukania i dezynfekujące, pasty do zębów, szampony, żele do mycia, mydła w płynie i w kostce, pianki do golenia, golarki, kosmetyki uniwersalne) oraz podstawowe medykamenty (witaminy, środki opatrunkowe, żele). Bardzo przydatne będą również materiały do pielęgnacji osób starszych (podkłady higieniczne, pieluchomajtki, kremy na odleżyny). Doskonałym uzupełnieniem tych paczek będą słodycze, przyprawy, kawa, herbata, kakao, olej, makaron, ryż, kasze, cukier oraz kalendarze na rok 2018, zwłaszcza te związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, a także z krajobrazami, historią.

„Wielkanocna Akcja Paczka 2018” stanowi kontynuację pomocy dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich. Zebrane w tym roku produkty, jeszcze przed Wielkanocą, trafią do rodaków mieszkających w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi (m.in. w Grodnie, Nowogródku, Iwiu, Hoży oraz Lidzie).

Dary przekazujemy do pani Jadzi, siostry Rafaelii lub pani K. Krakowiak do dnia 7 marca 2018 r.

Dziękujemy za pomoc!

Szkolne Koło Wolontariatu


Kwesta bożonarodzeniowa w ramach akcji „POLA NADZIEI”

Przed Świętami Bożego Narodzenia Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy ze świetlicą szkolną zorganizowało kwestę bożonarodzeniową. W dniach 19 i 21 grudnia 2017 roku w naszej szkole wystawiono bożonarodzeniowe ozdoby i prace o tematyce świątecznej wykonane przez wychowanków. Dzięki prezentacji prac na forum szkoły uczniowie nabrali wiary we własne umiejętności, zwłaszcza, że prace były chwalone przez uczniów, rodziców jak i grono pedagogiczne.

Rodzice, którzy w tym czasie byli na zebraniu z rodzicami mieli okazje nabyć prace swoich dzieci i przekazać datki na chorych. Dochód z kwesty przeznaczony został jak co roku na potrzeby Hospicjum  przy ulicy Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji „POLA NADZIEI 2017/2018” organizowanych na rzecz chorych będących pod opieką Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu


Przedświąteczna wizyta w DPS „Pod Brzozami”

Dnia 18 grudnia 2017 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia reprezentacja uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedziła pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
Przekazane zostały własnoręcznie wykonane kartki z papieru ozdobnego wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi. Naszą szkołę tym razem dzielnie reprezentowali uczniowie z klas IV.

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.


ks. Jan Twardowski

K. Krakowiak


 


POLA NADZIEI

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei, której celem jest pozyskiwanie funduszy dla hospicjum. W tym roku uczniowie ze  Szkolnego  Koła Wolontariatu posadzili cebulki żonkili, które są wyrazem naszego wsparcia dla ciężko chorych osób objętych opieką hospicyjną.

Edyta Leśniewska


ZBIÓRKA

I. ZBIERAMY TELEFONY: /We współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl/

Stare telefony komórkowe nie muszą zalegać w Twoim domu. Interesuje nas nawet najstarszy model telefonu. Dobrze, jeśli jest sprawny i ma baterię, ale to nie jest konieczne. Jeśli to możliwe usuń dane osobiste: adresy, smsy, notatki.
Sprawne aparaty znajdują kupców na rynku wtórnym, a z tych, które nie nadają się do użycia odzyskiwane są cenne surowce. Fundusze uzyskane w ten sposób Fundacja SALVATTI.pl przeznacza na pomoc ludziom potrzebujących pomocy w krajach misyjnych:                                  
a) w Afryce - na naukę dzieci pisania i czytania,
b) w Ameryce Południowej - wspieramy dom dla dzieci ulicy,
c) na Ukrainie - wspomagamy rodzinny dom dziecka.

PAMIĘTAJ: KAŻDA KOMÓRKA TO KONKRETNA POMOC DLA MISJI I LUDZI UBOGICH W KRAJACH MISYJNYCH, A JEDNOCZEŚNIE OCHRONA ŚRODOWISKA!

II. ZBIERAMY ZNACZKI POCZTOWE: /We współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl/

Zbieramy ostemplowane znaczki, wycięte z koperty lub kartki z półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone jak do klasera).
Fundacja sprzedaje je jako tzw. makulaturę filatelistyczną. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na animację misyjną. Dzięki pieniądzom ze zbiórki znaczków do wielu szkół mogą pojechać ze swoją katechezą misjonarze.
Szkolne Koło Wolontariatu przekazuje telefony i znaczki do: Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI.pl, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki, woj. Mazowieckie.

III. ZBIERAMY  STARE  KLUCZE  dla „Budzika” /WSPIERAMY  FUNDACJĘ  AKOGO? -  EWY BŁASZCZYK  (www.akogo.pl)/

Zbieramy  stare, uszkodzone i niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają.
Dostarczymy je do punktu Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Członkowie stowarzyszenia oddadzą Twój klucz na złom, a pieniądze przekażą na Fundację „Akogo?” Ewy Błaszczyk, która wybudowała i utrzymuje klinikę „Budzik” - pomagając dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.

Stare bezużyteczne klucze jednym zalegają w domach, innym mogą uratować życie…

Gorąco zachęcamy do akcji i dziękujemy za zaangażowanie w zbiórki.
Szkolne Koło Wolontariatu
ZAKWITŁY POLA NADZIEI

„Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je;

ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych”.

Juliusz Słowacki
 

Od kilku lat uczestniczymy w akcji „Pola Nadziei”. Jej celem jest zbieranie pieniędzy na hospicja oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej, poprzez sadzenie cebulek żonkila, symbolu nadziei.

Przed naszą szkołą także zakwitły „Pola Nadziei”, które założyliśmy jesienią sadząc cebulki żonkili. Są one wyrazem naszego wsparcia dla ciężko chorych osób. Piękne żółte kwiaty żonkil przypominają nam o podopiecznych Hospicjum Domowego przy ul.Tykocińskiej w Warszawie, na rzecz którego w grudniu 2016 roku przeprowadziliśmy kiermasz Bożonarodzeniowy.

Żonkil jest symbolem nadziei na nowe życie - odrodzenie. Przypomina nam również o ludziach cierpiących, którzy oczekują naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

 Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział i zaangażowanie w tak wspaniałej Akcji.

Szkolne Koło Wolontariatu


Spotkanie przedświąteczne w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 12.04.2017 roku, z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego odwiedziliśmy seniorów w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. W imieniu wszystkich dzieci i nauczycieli życzenia świąteczne złożyli uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Pensjonariusze obdarowani zostali kartami, zrobionymi przez wychowanków z I i II grupy świetlicowej.

 K. Krakowiak
H. Bohdanovich


Kartka do Powstańca

Każdy mógł powiedzieć „dziękuję" uczestnikom walk o stolicę, poprzez wysyłanie bezpłatnych kartek dostępnych na terenie całej Polski. Umożliwiał to edukacyjny projekt BohaterON, którego celem było upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich.

W akcji BohaterON wzięło także udział Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie pisali słowa wdzięczności i podziękowania dla Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko.

Mówiliśmy o ich historiach, emocjach, a nawet marzeniach, pokazując nieco inną perspektywę Powstania Warszawskiego. W ten sposób dzieci dowiedziały się więcej o wydarzeniach z tamtych lat i ludziach walczących o wolną Polskę.

K. Krakowiak


ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ...

Podczas festynu szkolnego została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na chorego Sebastiana – podopiecznego fundacji „Zdążyć z pomocą”. Zorganizowano różne sposoby aby pozyskać fundusze dla chorego Sebastiana m. in.  przeprowadzony został mecz charytatywny nauczyciele kontra uczniowie, zorganizowano zbiórkę książek, z której dochód został przeznaczony także na ten cel. Wolontariusze kwestowali podczas całej imprezy. Dzięki wspólnymi siłom  Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów udało się zebrać sumę 2450 zł.

 

Dziękujemy  za okazane serce i pomoc!

Szkolne Koło Wolontariatu