Zajęcia pozalekcyjne


odbywające się przez cały rok szkolny 2017/2018
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

KLASY I - II

KLASY III

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

 

 

ZAJĘCIA ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU
NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

KLASY IV - VI

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

KLASY II - VI


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

KLASY I - III
 

ZAJĘCIA SPORTOWE "OD ZABAWY DO SPORTU"

KLASY I - III

 


odbywające się od 9 X 2017 do 22 XII 2017

(po ewaluacji zajęć po I okresie zostanie
przedstawiony harmonogram zajęć na II okres)

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA DODATKOWE
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

KLASY IV-VI
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KLASY I - III

KLASY IV - VI

 


 

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.