Zajęcia pozalekcyjne


odbywające się przez cały rok szkolny 2018/2019
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

KLASY I - II

KLASY III

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

KLASY VII

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
z języka angielskiego

KLASY V - VII

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

KLASY I - III
 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

KLASY II-VII
 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
z języka niemieckiego

KLASY IV-VII


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

KLASY I - III
 

ZAJĘCIA SPORTOWE "OD ZABAWY DO SPORTU"

KLASY I - III


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

KLASY I - III

KLASY IV - VII

 

 


 

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU "WARS I SAWA"

Terminarz

 

LOGOPEDIA

Terminarz

 

SPECJALIŚCI

Terminarz

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.