Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA DODATKOWE

 

ZAJĘCIA ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

KLASY I - II

KLASY III

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

KLASY I-III

KLASY IV-VI


ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

KLASY I-III

KLASY IV-VI
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

ZAJĘCIA SPORTOWE "Od zabawy do sportu"

KLASY I-II

KLASY III

 

Dodatkowe zajęcia bezpłatne SPORTOWA BIAŁOŁĘKA

odbywają się w soboty w godz. 800-1100

- gry sportowe

- zapasy

- pilates

Organizator: Tomasz Rybarski

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.