PielęgniarkaGrafik pracy pielęgniarki szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019p. Maria Krukowska


Poniedziałek          800-1535

Środa                     800-1535

Piątek                     800-1535Dzieci objęte opieką przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka mogą korzystać w nagłych przypadkach z opieki lekarza pediatry codziennie od 800-1800 w Przychodni Zdrowia przy ul. Milenijnej 4.