Dyrekcja


DYREKTOR  SZKOŁY

MGR GRAŻYNA  ZAJĄC


Przyjmuje interesantów w poniedziałki

w godz. 1200 – 1430


 

 


ZASTĘPCA  DYREKTORA

MGR HANNA  KOŚCIOŁEK


Przyjmuje interesantów w czwartki

w godz. 1200 – 1430


 

 


KIEROWNIK  ŚWIETLICY

MGR KATARZYNA  BRZEZIŃSKA


Przyjmuje interesantów w środy

w godz. 1445 – 1600


 

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  (22) 811-29-62.