Kochani Pedagodzy!

 

W jednym z ważniejszych dni

w całym roku szkolnym,

za trudną pracę z nami

i okazane serce,

chylimy przed Wami głowy

w ogromnej podzięce.

uczennice i uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 110