„Dziś idę walczyć mamo…

Może nie wrócę więcej…

Może mi przyjdzie polec tak samo,

jak tyle tysięcy tysięcy…?

 

Przy słowach tej i innych piosenek ze śpiewnika małego patrioty w ostatnich dniach nasze przedszkolaki wraz z wychowawczyniami:

Izą Radziszewską i Magdą Brzezińską, wspólnie i z ochotą wykonywały kartki, aby uhonorować  uczetników Powstania Warszawskiego w ramach akcji  BohaterON.

W bieżącym roku szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy 0A i 0B przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

W roku szkolnym 2019/2020 trwa już trzecia edycja projektu. 

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz:
· Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
· Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
· Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
· Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
· Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
· Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Nauczyciel – Radziszewska Izabela, Halina Skrzecz
sala 36

(obowiązuje od 01.10.2018)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

 

 

Rytmika (11:30-12:00)

Etyka (12:30 -13:00)

Etyka (12:30 -13:00)

 

Zaj. ogólnorozwojowe (13:00 – 13:30)

Zaj. ogólnorozwojowe (13:00 – 13:30)

CZWARTEK

PIĄTEK

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

 

 

Język angielski (10:00-10:30)

Religia (12:30 -13:00)

Religia (13:00 -13:30)

Język angielski (13:00-13:30)

 

Rytmika (13:30-14:00)


RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Nasza grupa wraz z grupą 0A, 8 października, była na spektaklu teatralnym w Domu Kultury „Świt”. Spektakl nosił tytuł „Brzechwa i Skarżypyta”. Dzieci spotkały się z Janem Brzechwą i bohaterami jego wierszy: Skarżypytą, Samochwałą, Kwoką i Dzikiem. Dzięki poecie dzieci nauczyły się zasad dobrego wychowania i obejrzały taniec igły z nitką. W nagrodę za aktywność Jan Brzechwa zabrał dzieci na wycieczkę do ZOO, w którym każde dziecko wykonało proste zadanie aktorskie. Dzieci bawiły się znakomicie. Wspólnie tańczyły, śpiewały i bawiły się z bohaterami wierszy Brzechwy.