Dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020 wzięły udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego honorowy patronat objęło między innymi czasopismo Bliżej Przedszkola oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a autorem projektu była Pani Ludmiła Fabiszewska. 

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje rodzime, oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem.

04.03.2020 roku grupę 0A i 0B odwiedzili uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu. Późnym popołudniem dzieci obejrzały krótkie przedstawienie kukiełkowe pt. „ Kaczuszka Lusia”. Podczas przedstawienia dzieci dowiedziały się, że nie powinno wyśmiewać się i poniżać drugiej osoby oraz o tym, że zawsze należy szanować drugiego człowieka i jego zdanie.

Izabela Szmigiel

Halina Skrzecz

Szanowni Państwo Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że  zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego , zostały zawieszone w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.za zgodą organu prowadzącego.

W czwartek 30.01.2020 roku dzieci z grupy 0A uczestniczyły w spotkaniu z p. Krzysztofem Wituskim -sędzią piłki koszykowej. Podczas spotkania dzieci poznały historię piłki koszykowej, dowiedziały się jakie są zasady gry w piłkę, poznały z czego składa się strój koszykarza, miały również okazję przymierzyć strój koszykarski oraz buty przeznaczone do grania w kosza, dowiedziały się jakie wymiary ma boisko koszykarskie etc. Po zakończeniu spotkania dzieci spędziły czas na świeżym powietrzu - bawiąc się i korzystając z piłek do kosza. 

Dzieci z grupy 0A oraz p. Izabela Szmigiel jeszcze raz serdecznie dziękują p. Krzysztofowi Wituskiemu za spotkanie i zapraszają ponownie na spotkanie gdy na dworze zrobi się już ciepło :)

Dzieci z grupy 0A

Izabela Szmigiel