Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr", który odbędzie się 16 - 17 listopada 2021 r.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie multimedialnym „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny poniżej:

Szanowni Państwo,

przypominamy o akcji "Otwarte boisko" przy naszej szkole.

W poniedziałek 25 października uczniowie klas ósmych, w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu, pojechali na Stare Powązki w Warszawie. Znajduje się tam grób patrona naszej szkoły - Kazimierza Jeżewskiego. Celem tej wizyty było uprzątnięcie zabytkowego nagrobka przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych.

W imieniu Szkolnego Koła Wolontariatu
Przemysław Niechcielski

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” uczniowie klas II i III naszej szkoły włączyli się do akcji Bohater On – Napisz kartkę Bohaterom.

Bohater On włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.  

Akcja Bohater On sygnalizuje chęć włączenia do świadomości społecznej historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Dzięki akcji każda zainteresowana osoba może wysłać pocztówkę, list bądź laurkę do wybranego Powstańca Warszawskiego.