Wrzesień

I tydzień: Witaj szkoło! Integracja grupy, organizacja zasad pracy i zabawy. Bezpieczeństwo.

II tydzień: Wspomnienia z wakacji.

III tydzień: Bezpieczna droga do szkoły.

IV tydzień: II wojna światowa.

V tydzień: Warszawa moje miasto.

 

Październik

I tydzień: Światowy Dzień Zwierząt

II tydzień: Dzień Edukacji Narodowej.

III tydzień: Nasza świetlica - kultura życia codziennego.

IV tydzień: Dary jesieni.

 

Listopad

I tydzień: Wszystkich Świętych - pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

II tydzień: Narodowe Święto Niepodległości.

III tydzień: Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.

IV tydzień: Zwyczaje ludowe - Katarzynki  i  Andrzejki.

 

Grudzień

I tydzień: Mikołajki.

II tydzień: Mój najlepszy kolega.

III tydzień: Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia - wykonujemy ozdoby choinkowe.

IV tydzień: Boże Narodzenie - tradycje.

 

Styczeń

I tydzień: Otwieramy nowy kalendarz  - witamy rok 2022.

II tydzień: Karnawał.

III tydzień: W świecie bajek.

IV tydzień:  Sporty zimowe. Bezpieczne ferie.

 

Luty

I tydzień: Legendy i podania ludowe.

II tydzień: Uczymy się rozwiązywać konflikty.

 

Marzec

I tydzień: Święto Kobiet.

II tydzień: Powrót skrzydlatych przyjaciół.

III tydzień: Witaj wiosno!

IV tydzień: Wiosna - zmiany zachodzące w przyrodzie.

V tydzień: Poznajemy siebie i swoje zainteresowania.

Kwiecień

I tydzień: Dbamy o nasze zwierzęta domowe.

II tydzień: Tradycje wielkanocne.

III tydzień: Międzynarodowy Dzień Ziemi.

IV tydzień: Wiosna w sadzie i ogrodzie.

 

Maj

I tydzień: Majowe święta.

II tydzień: Książka moim przyjacielem - Światowy Dzień Książki.

III tydzień: Moja rodzina i mój dom.

IV tydzień: Dzień Matki.

 

Czerwiec

I tydzień: Międzynarodowy Dzień Dziecka.

II tydzień: Nadchodzi lato.

III tydzień: Podróże kształcą - wakacyjne plany.

IV tydzień: Bezpieczne wakacje.

 

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI
DO WSPÓLNEJ PRACY I ZABAWY

CODZIENNIE OD GODZINY 700-1800

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. W świetlicy obowiązują zasady sanitarne zgodne z zaleceniami GIS, M. Z., Miasta st. Warszawa, poradnika MEN oraz obowiązującymi w szkole procedurami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego:

        - zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.

        - dezynfekcja i częste mycie rąk

        - zasłanianie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych

        - systematyczne wietrzenie i dezynfekcja sal.

 1. W godzinach porannych od godz. 700 do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych dzieci przebywają w dolnej sali świetlicowej (przy boksach szatni). Na lekcje wychodzą tuż przed dzwonkiem.
 2. Po zajęciach lekcyjnych każdy nauczyciel ma obowiązek przekazać dzieci odpowiedniemu wychowawcy świetlicy.
 3. Dzieci przebywają w salach przeznaczonych do zajęć opiekuńczo-wychowawczych według harmonogramu
  (w załączeniu).
 4. W salach świetlicowych dzieci wybierają stałe miejsca i nie zmieniają ich.
 5. Obowiązek noszenia maseczek przez dzieci dotyczy części wspólnych (korytarze, toalety).
 6. Dzieci z grup świetlicowych spożywają obiady zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca w stołówce i nie zmieniają ich.
 7. Dzieci nie przynoszą własnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów z domu. W świetlicy korzystają
  z własnych przyborów piśmienniczych i podręczników. Kredki, które znajdują się na stolikach uczniowskich podlegają stałej dezynfekcji.
 8. Dzieci mają do dyspozycji zabawki, które są dezynfekowane, inne niedające się dezynfekować są odkładane w wyznaczone miejsce i poddane kwarantannie.
 9. Codziennie będą przypominane dzieciom zasady wynikające z reżimu sanitarnego oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
 10. Podczas zajęć na świeżym powietrzu dzieci przebywają w wyznaczonej strefie z zachowaniem dystansu społecznego.
 11. Godziny i strefy przebywania dzieci na świeżym powietrzu są ściśle określone dla każdej  z grup (w załączeniu).
 12. Rodzice odbierający ucznia ze szkoły, zachowujący zasady reżimu sanitarnego pozostają 
  w strefie rodzica (śluza przy wejściu głównym) i proszą pracownika szkoły o przywołanie dziecka. Mogą odebrać je osobiście, pozostając w maseczce i zachowując dystans społeczny, jeżeli dzieci przebywają na świeżym powietrzu.
 13. Rodzic lub osoba odbierająca ucznia, której pracownik nie rozpoznaje, ma obowiązek okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 14. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin zdeklarowanych w karcie zgłoszenia.
 15. Wychowawca świetlicy pozostaje z rodzicami w kontakcie telefonicznym poprzez sekretariat, dziennik elektroniczny lub e-mail. 

 

Chrońmy siebie i innych, nie pozostawiajmy dzieci pod opieką świetlicy
dłużej niż to konieczne.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2021/2022


1. Katarzyna Brzezińska  –  kierownik świetlicy

2. Anna Pisowocka  –  nauczyciel - wychowawca

3. Anna Nurzyńska  –  nauczyciel - wychowawca

4. Barbara Duda – nauczyciel - wychowawca 

5. Beata Żebrowska - Maciołek  –  nauczyciel - wychowawca 

6. Danuta Okszos  –  nauczyciel - wychowawca

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 110
W WARSZAWIE

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2021/2022

Świetlica szkolna pracuje codziennie
w godzinach 700-1800.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Godziny

Realizowane zajęcia

7:00 – 8:00

Zajęcia indywidualne, zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 – 9:00

Zajęcia czytelnicze. Nauka własna.

9:00 – 9:30

Czynności higienniczne, drugie śniadanie.

9:30 – 10:00

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

 (II zmiana)

10:00 – 11:30

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

11:30 – 12:30

Gry planszowe, zabawy tematyczne, wypoczynek po zajęciach lekcyjnych.

12:30 – 13:30

Przygotowanie do obiadu, obiad, relaks poobiedni.
    13:30 – 14:00

Zajęcia programowe według planu pracy grupy.

  (I zmiana)

    14:00 – 15:00

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

    15:00 – 16:00

Zajęcia czytelnicze. Nauka własna.

    16:00 – 18:00

Gry logiczne i planszowe, dowolne zabawy dzieci.

 


*Ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb dzieci.

*Godziny spożywania obiadów podane są na stronie internetowej szkoły i sciśle przestrzegane w związku z reżimem sanitarnym, co powoduje konieczność modyfikacji godzin zajęć programowych.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICA