WIECZORKI PATRIOTYCZNE
158 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO


W styczniu obchodziliśmy zdalnie na platformie Teams 158 rocznicę Powstania Styczniowego, ,,…które było aktem wielkiej odwagi w walce o niepodległość. Jesteśmy winni pamięć i szacunek tym, którzy w tamtym czasie solidarnie wystąpili przeciw okupantowi broniąc Ojczyzny. Chwała Bohaterom…”.

W lekcji uczestniczyło kilkunastu uczniów oraz nauczycieli, którzy brali czynny udział. Na koniec wydarzenia odbył się konkurs, na podium stanęły następujące osoby: 
 


Zwycięzcy zostali nagrodzeni oceną celująca z przedmiotu historia.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:
Przemysław Niechcielski
Kamila Ciepichał
s. Teresa Czarniecka
Magdalena Kurpiarz-Ładzińska