W dniu 25.06.2020 r. szkolny koordynator konkursu otrzymał informacje o dokonaniu poprawek progów punktowych  w poszczególnych kategoriach wiekowych. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły uzyskali jeszcze lepsze wyniki. Trzy uczennice uzyskały wynik bardzo dobry, czterech  uczniów otrzymało wyróżnienie. Dyplomy i nagrody organizator prześle do szkoły i zostaną wręczone  1 września. Gratulacje.

  

Uczniowie nagrodzeni:

 

1. Alicja Stępień                klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

2. Julia Taranta                  klasa II a                105,00 pkt       bardzo dobry.

3. Barbara Turek               klasa II a                 105,00 pkt      bardzo dobry.

4. Stanisław Bober            klasa IV a               113,75 pkt       wyróżnienie.

5. Joachim Remiszewski   klasa IV a               103,75 pkt      wyróżnienie.

6. Anna Kamińska             klasa VI b               126,25 pkt      wyróżnienie.

7. Kinga Deptuła               klasa VI b               123,75 pkt      wyróżnienie.

 

 

Przedziały punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych były różne.

        

                                                                     Szkolny koordynator konkursu. 

                                                                                      Leszek Bączkiewicz