Szanowni Państwo Rodzice ,Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie,

         sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała ,że mijający rok szkolny  był odmienny od dotychczasowych. Pandemia znacząco przeorganizowała pracę szkoły. Wymusiła  zmianę formuły nauczania w ostatnich miesiącach ze stacjonarnej na zdalną. Wspólnym ,ogromnym wysiłkiem dyrekcji ,nauczycieli, rodziców i uczniów udało się  podołać wyzwaniu, które się przed nami pojawiło.

          Wszyscy uczyliśmy się  od siebie nawzajem. Zyskaliśmy nowe doświadczenia i umiejętności, lecz brakowało tego co w szkole bardzo ważne- wzajemnych relacji i osobistych kontaktów z nauczycielami i przyjaciółmi.

Jednak w trosce o bezpieczeństwo uczniów  i pracowników, podjęłam decyzję zgodną  z rekomendacjami Kuratorium Oświaty i MEN ,że tradycyjne spotkania z wychowawcami na zakończenie roku szkolnego  nie odbędą się.

Wszyscy wychowawcy klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego  połączą się on-line z uczniami swoich klas w piątek 26.06.2020 o godz.10.00,aby podsumować rok szkolny ,poinformować uczniów o uzyskanych przez klasę wynikach ,nagrodach, stypendiach.

Świadectwa szkolne, nagrody i stypendia zostaną wręczone uczniom w klasach, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W razie uzasadnionej potrzeby posiadania świadectwa, proszę rodziców o indywidualne umawianie się z wychowawcami po odbiór świadectw do 1 lipca .Świadectwa będzie można również odebrać po 1 lipca z sekretariatu szkoły po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Proszę również o odbiór rzeczy pozostawionych w szatni szkolnej do 30 lipca .Po tym terminie pozostałe rzeczy zostaną przekazane do punktu zbiorki rzeczy używanych.

Przypominam ,że wszystkie osoby przebywające na całym  terenie szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk ,utrzymywania dystansu społecznego oraz przestrzegania procedur sanitarnych obowiązujących w szkole.

Chętnych uczniów klasy VIII zapraszamy w piątek 26.06.2020 o godz. 10.00 po odbiór świadectw  (w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym w zależności od pogody)  na  krótkie  spotkanie z wychowawcą i dyrektorem szkoły kończące miniony rok szkolny oraz ośmioletni okres nauki w naszej szkole . Uczniowie proszeni są o wchodzenie do szkoły wejściem od strony boiska przy przebieralniach na w-f . Absolwenci potwierdzają odbiór świadectw podpisem. Prosimy uczniów o przyniesienie własnych długopisów.

Pozostali uczniowie klasy ósmej będą mogli odebrać świadectwa razem z zaświadczeniem OKE  o wynikach egzaminu ósmoklasisty  w lipcu.

Spotkanie zostanie zorganizowane  w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Obowiązują: dobry stan zdrowia, maseczki , dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego min.1,5 m.

Wszystkim uczniom gratuluję osiągnięć i uzyskanych wyników. Radzie Rodziców dziękuję za zakup nagród dla uczniów oraz dofinansowanie stypendiów  i organizację imprez dla dzieci. Nauczycielom  oraz pracownikom administracji i obsługi dziękuję za pracę w minionym roku szkolnym.

Wszystkim życzę zasłużonego ,bezpiecznego wypoczynku i udanych wakacji.

                                                               Z wyrazami szacunku                                        

                                               Grażyna Zając-dyrektor szkoły