Szanowni Państwo,

informuję, że dnia 12.03.20 i 13.03.20 (czwartek ,piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze -dotyczy szkoły i oddziałów przedszkolnych. Szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach.

Od dnia 16.03.20 (poniedziałek) do 25.03 2020 szkoła i oddziały przedszkolne będą zamknięte. Oznacza to, że nie będą się odbywały żadne zajęcia dla dzieci.

APELUJĘ, ABY W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE I ŻYCIE INNYCH LUDZI, DZIECI POD OPIEKĄ RODZICÓW POZOSTAWAŁY W DOMACH.

Nie jest to czas ferii. Proszę na bieżąco monitorować informacje w e-dzienniku. Nauczyciele przekażą informacje o zakresie materiału, lektur -jakie dzieci będą zobowiązane powtórzyć w domu.

Zajęcia na basenie nie będą się odbywały.

Do 31 marca na terenie szkoły nie będą organizowane żadne imprezy. Nie będą odbywały się zajęcia prowadzone w szkole przez firmy zewnętrzne.

Proszę o bieżące monitorowanie wpisów szkoły w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

Nie trzeba odwoływać obiadów, odpłatność za ten okres będzie odliczona w następnym miesiącu.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Grażyna Zając