Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sp110/nowa/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Szanowni Uczniowie !

Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”, organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości.

Skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: - z klas 1-5; - z klas 6-8.

Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: komiks, prezentacja, film. Przygotowana praca powinna spełniać podane kryteria: - maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 20; - maksymalna liczba stron komiksu – 5 (format nie większy niż A3); - maksymalny czas trwania filmu – 3 minuty.

 

Konkurs trwa od stycznia do maja 2020 r. i będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, dzielnicowym i finałowym.

Z jednej szkoły podstawowej będzie mogło zostać zakwalifikowanych do etapu dzielnicowego nie więcej niż 12 prac:

- prace uczniów z klas 1-5: po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja oraz film;

- prace uczniów z klas 6-8: po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja oraz film.

Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia wybranego zawodu w wybranej przez niego formie:

  • Prezentacja - prezentacja multimedialna w programie np. Power Point lub Prezi na temat ,,Mój wymarzony zawód” oraz zaprezentowanie tej pracy w formie wypowiedzi ustnej, krótkie wystąpienie do 10 minut + pytania komisji. Prezentację należy dostarczyć na nośniku elektronicznym. Praca powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych.
  • Komiks – pracę na temat ,,Mój wymarzony zawód” należy wykonać w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką plastyczną. Maksymalna ilość stron komiksu – 5. Każda praca powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych.
  • Film - nagranie filmu na temat ,,Mój wymarzony zawód” dowolną techniką, oraz omówienie przed Komisją Konkursową swojej pracy. Film powinien być nagrany w formacie otwieranym przez bezpłatne, ogólnodostępne programy typu: Media Player. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy dostarczyć na nośniku elektronicznym.

I etap konkursu (szkolny), trwa od 07.01.2020 r. do 02.03.2020 r. Prezentacje multimedialne odbędą się w dniu 28.01.2020 r. (wtorek)

Do każdej pracy powinna zostać dołączona koperta zawierająca informacje oraz wypełniony druk (załącznik nr 1) - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda rodzic na udział dziecka w konkursie.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na stronie WCIES: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/zajecia-dodatkowe  Powodzenia !

K.Jurys