Drodzy Uczniowie!
Szanowni Państwo!

Kieruję do Uczniów i do Państwa Rodziców z klas ósmych najważniejsze informacje, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022.


1. Harmonogram rekrutacji 2021/2022.

  • Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
  • Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Więcej informacji na stronie MEN: www.gov.pl lub Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl.

 
2. Wybór szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji 2021/2022.

Przy dokonaniu wyboru szkoły ponadpodstawowej może pomóc portal „Wybieram szkołę”. 

Wszyscy kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji, proponujemy, aby na portalu obliczyli swoje punkty, sprawdzili swoje szanse i stworzyli swoją listę TOP-KLAS. Można również sprawdzić, jaki był w poprzednim roku próg punktowy w analogicznej klasie, a jaki przedział punktowy w szkole. Na portalu można przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne i sprawdzić swoje szanse w rekrutacji.

Możliwości wyszukiwania i przeglądania klas/ szkół są duże, można wyszukiwać, np.: wg lokalizacji, wg typu oddziału, wg przedmiotów rozszerzonych, wg języków obcych.

Warto również sprawdzić, czy do wybranej klasy są dodatkowe sprawdziany oraz jakie przedmioty są punktowane.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.wybieramszkole.pl 

3. Miniporadnik dla ósmoklasistów i rodziców 2021

Doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Marywilskiej 44 przygotował najważniejsze informacje. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:
Miniporadnik.pdf 

Karolina JurysWarszawskie Dni Doradztwa Zawodowego
19-20.03.2021 i 9-10.04.2021

Dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych zorganizowano indywidualne konsultacje przez Internet, z wykorzystaniem Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy link do spotkania.

Harmonogram i zapisy na stronie: 
crdz.wcies.edu.pl

„Wybierz szkołę dla siebie” – informator 2021/2022

Biuro Edukacji Warszawa zamieściło na swojej stronie informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” czytelnicy znajdą krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. 

Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły.

Dodatkowo dowiecie się z niego o bursach, internatach a także szkołach specjalnych.

Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Link do informatora: 
edukacja.warszawa.pl

K. Jurys


Drodzy Uczniowie!  Szanowni Rodzice!
 
Przekazujemy link do Harmonogramu działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 na stronie Biura Edukacji:
edukacja.warszawa.pl

K. Jurys
 


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

Zapraszam do zapoznania się z aktualnymi, bardzo ważnymi informacjami, dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych), zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.


PLAN NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Uczniowie ostatnich klas !
Szanowni Rodzice !

Zapraszam na stronę internetową Biura Edukacji do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi planu naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022:
www.edukacja.warszawa.pl


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 – WAŻNE TERMINY

Zapraszam na stronę internetową Biura Edukacji do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi ważnych terminów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 17 maja.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do kórych obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 17 do 31 maja.

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.


Więcej szczegółów na stronie:
www.edukacja.warszawa.pl

Karolina Jurys
 


Ranking Liceów i Techników 2021 – Perspektywy

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Jaką szkołę wybrać by potem tego nie żałować, by jak najlepiej „ustawić się" przed dalszą nauką lub jak najszybszym zdobyciem zawodu? Jak w tym gąszczu informacji znaleźć tę najlepszą dla siebie szkołę?

Odpowiedzią jest Ranking Liceów i Techników 2021, ogłoszony na www.perspektywy.pl

Wśród liceów, utrzymało się na pierwszym miejscu XIV LO im. Stanisława Staszica. Zapraszam do zapoznania się z rankingiem warszawskich liceów 2021:

2021.licea.perspektywy.pl

Wśród techników, utrzymało się na pierwszym miejscu Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1). Zapraszam do zapoznania się z rankingiem techników mazowieckich 2021:

2021.technika.perspektywy.pl

K. JurysRodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej - prezentacja

 

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice.

 

Przesyłamy link do prezentacji przygotowanej przez WCIES:

pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej:

www.wcies.edu.pl

 

K. Jurys