Szanowni Państwo Rodzice.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w realizacji Programu „Varsavianistyczna Szkoła”, który od dwóch lat jest wdrażany w naszej szkole. Dzięki różnorodnym działaniom podejmowanym przez nauczycieli i uczniów udało się uzyskać Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” drugiego stopnia, który jest przyznawany na dwa lata.  W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 chcielibyśmy „powalczyć” o otrzymanie bezterminowego Certyfikatu, a w przyszłości uzyskanie statusu Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej.
Jednym z niezbędnych warunków jest udział przedstawicieli społeczności szkolnej (rodziców, uczniów) w działaniach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, grach miejskich itd.

Bieżące informacje o nich ukazują się systematycznie na stronie  internetowej TPW www.tpw.org.pl  oraz na  www.facebook.com/towarzystwoprzyjaciolwarszawy . Mogą to być również udokumentowane weekendowe wizyty w warszawskich muzeach. Wiemy, że  wspólnie z dziećmi uczestniczą Państwo w takich działaniach i stąd nasza prośba.
Dokumentowanie działań:
• Fotorelacje lub prace plastyczne w formacie A4 z opisem zdjęć, ilustracji, z dołączonym potwierdzeniem (np. pieczątki przewodników, bilety, mapki odwiedzonych miejsc).

Zachęcamy do dokumentowania weekendowych wycieczek, spacerów i wizyt w muzeach. Na najaktywniejszych varsavianistów (przynajmniej dwie relacje w semestrze) czekają niespodzianki i wyróżnienia.
Uczniowie, którzy będą dokumentować swoje działania weekendowe mają równocześnie możliwość zdobycia odznaki „Mały Przyjaciel Warszawy” (kl. I – III) lub „Młody Przyjaciel Warszawy” (kl. IV – VIII). Zasady uzyskiwania odznak określają odrębne regulaminy dostępne na stronie internetowej TPW.

Koordynatorzy szkolni programu