odbywające się przez cały rok szkolny 2019/2020

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

 

 

 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

 

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE "OD ZABAWY DO SPORTU"

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

 

 

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU "WARS I SAWA"

 

 

 

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.