Rok szkolny  2021/2022

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

 

 

 

 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZAJĘCIA "OD ZABAWY DO SPORTU"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.