Odbył się I etap ósmej edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie której celem jest:

 

  • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

 

Zgłoszone Uczestniczki po zalogowaniu się na indywidualne konto, zmagały się z 50 pytaniami online, np.

 

  • Na podstawie Kodeksu cywilnego, czym są dobra osobiste człowieka;
  • W jaki strój jest ubrany sędzia podczas rozpraw;
  • Kim jest mediator zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego;
  • Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ile człowiek może mieć jednocześnie miejsc zamieszkania.

 

W dn. 29.03.2023 r. o godz. 14.00 mają zostać ogłoszone wyniki.

 

Dziękuję za zgłoszenie się i przygotowanie do Konkursu.

 

                                                                                                                                         K. Jurys