Nasi uczniowie z klas 1pu i 4a , wykonując doświadczenia poznawali właściwości fizyczne gazów podczas warsztatów "(Nie)zwykłe powietrze".