Wzorem wolontariuszy na całym świecie przed trzecim weekendem września uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w akcję terenową sprzątania pobliskich ulic. Sprzątanie świata - to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”.  

    Każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Pamiętajmy o segregacji śmieci!

                                                     Beata Bartczak