W styczniu w bibliotece „wytężaliśmy umysły”, uczniowie, ćwiczyli swoją spostrzegawczość znajdując różnice między obrazkami, rozwiązywali krzyżówki, a także szukali słów w wykreślance o tematyce szkolnej. 

Nauczyciel bibliotekarz
Izabela Musiał