W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do klas pierwszych

- dwie klasy pierwsze ogólnorozwojowe z innowacją języka angielskiego tzn:

* zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe tzw. CLIL ( Content and Language Integrated Learning)

* motywacja dzieci do nauki języka angielskiego, rozwijanie twórczego myślenia, wzmacnianie pewności siebie

* praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym już od najmłodszych  lat

- jedna klasa ogólnorozwojowa rozwijająca zainteresowania robotyką, programowaniem, kodowaniem.

 

Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Zasady przyjęć

 

Kandydaci biorący udział w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023

proszeni są również o złożenie karty zapisu dziecka do świetlicy  szkolnej (dokumenty do pobrania).