„Mikołaje” i  „Sowy w mikołajowych czapkach” - prace wykonane przez uczniów.

Wykonały Barbara Duda, Anna Nurzyńska