20 listopada to wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Dla nas  był okazją do cyklu rozmów o prawach wszystkich dzieci. Wiele uwagi poświęciliśmy warunkom życia dzieci w wielu miejscach na kuli ziemskiej, gdzie prawa te są łamane. Debata na ten temat doprowadziła nas do różnych cennych pomysłów. Jeśli nawet niewiele można pomóc teraz to jakże cenne są wrażliwe, dobre serca dzieci.

Wykonała Danuta Okszos