Prace wykonane przez uczniów z klas drugich. 

Wykonały: Barbara Duda, Anna Nurzyńska