3 styczeń 2019

Konkursy:  „Multimedialna Matematyka”,  „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”
oraz „Multimedialny Język Angielski”.
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie.
Konkursom patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Uczniów klas III i IV-VII zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX". Zgłoszenia i wpisowe (9 zł) przyjmują nauczyciele języka angielskiego w terminie do 14 stycznia 2019r. Konkurs odbędzie się 5 marca 2019r. o godzinie 8.00.
Zagadnienia do opracowania:
Klasy III-IV – zwroty grzecznościowe
     - lektura "The Tin Soldier"
Klasy V-VI- zwroty grzecznościowe
    - lektura "Peter Pan"
Klasy VII – zwroty grzecznościowe
    - lektura "Kidnapped"
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Milena Radziszewska